Dansk Sejlunion8. maj 2013 12:32

Sejlsportens internationale top mødes i København

Dansk Sejlunion er den 9.-12. maj vært for ISAF Midyear Meeting på Scandic Copenhagen i København. 140 delegerede og observatører fra hele verden deltager i møderne.

I denne uge mødes sejlsportens internationale top i København, og det er det første ISAF møde med den nye præsident Carlo Croce (ITA) samt det nye Executive Committee. Vi har i en tidligere artikel beskrevet sejlunionens mål med at afholde vigtige internationale møder, og nogle af dem er bl.a. at sikre dansk sejlsport indflydelse på vigtige ISAF beslutninger samt sikre at Danmark også i fremtiden har mulighed for at være vært for internationale mesterskaber i Danmark.

Dansk Sejlunion er vært for hele arrangementet, og  alle møderne foregår på Scandic Copenhagen hotellet lige ved søerne. Sejlunionens samarbejdspartnere omkring konferencen er: ISAF, Sport Event Denmark, Wonderful Copenhagen, Danmarks Idræts Forbund samt sportsXstream.

Selve mødeplanen er:

  • Torsdag - ISAF Executive Committee
  • Fredag - ISAF Events Committee
  • Lørdag - ISAFCouncil
  • Søndag - ISAF Committee Chairman & ISAF Executive Committee

ISAF Events Committee mødet fredag drøfter specielt fremtidige events, herunder OL - hovedpunkter på dette møde er: OL 2016 & 2020, ISAF Worlds 2014 & 2018, ISAF World Cup, ISAF Youth Worlds, new ISAF World Rankings og Sports Presentation.

ISAF Council mødet lørdag har en række formelle dagsordenpunkter, bl.a. præsidentens rapport, økonomi, udkast til årsrapport samt submissions (forslag) som er udsat fra tidligere møder.  Et interessant punkt på dette års halvårs møde bliver, at repræsentanterne fra samtlige ISAF Groups (regionale grupper af lande) skal præsentere en status for sejlsporten i deres region, udvikling i sejlere og klubber, hvilket bådtyper som er i fremgang samt andre interessante udviklingstendenser. ISAF har anmodet repræsentanter fra alle 17 ISAF Groups om at udarbejde præsentationerne med udgangs i en række specifikke spørgsmål. Det kan blive en interessant "temperatur måling" på den globale sejlsport.

Følg med fra sidelinjen
For første gang nogensinde bliver ISAF Council mødet streamet på internet af det danske firma sportsXstream, således at interesserede i hele verden kan følge mødet. Læs mere herom i denne artikel.

ISAF Committee Chairman mødet søndag vil alle komite formændene præsentere formål, struktur, prioriterede opgaver 2013-2016 samt mål for prioriteringerne. Bl.a. vil to danske komite formænd i de næste 4 år være blandt oplægsholderne, nemlig Kim Andersen som formand for Equipment Committee og Jan Stage som formand for Race Officials Committee.

Under de 4 dages møder bliver der rig mulighed for at pleje netværk samt lobbye for vigtige sager ift. til såvel Council og komite medlemmerne, klasseorganisationer og repræsentanter fra andre sejlunioner.

Udover møderne er Dansk Sejlunion vært ved en frokost for HKH Kronprinsen og Executive Committee om torsdagen, en middag for ISAF Executive Committee torsdag aften samt en middag for samtlige delegerede og observatører fredag aften.

Mødeplan, Dagsordener, forslag og andre mødepapirer kan findes her…