Dansk Sejlunion6. maj 2013 23:42

Godt afviklet TORM Junior Grandprix i Kolding

Årets første TORM Junior Grandprix blev afviklet i fine sejladsforhold, og var både en sportslig og social succes. Frivilligheden i klubberne er en nøgle til gode oplevelser, og mange unge kapsejladsledere har meldt sig under fanerne til afvikling af kapsejlads.

Foto: Per Spodsberg

Gode sejladser

Til TORM Junior Grandprix i Kolding d. 4.-5. maj blev der afviklet 8 sejladser for Optimist og 9 sejladser for Zoom8. Grundlæggende var det godt sejlvejr og solskin, men som oftest, når man sejler på en fjord, var vinden springende. Udfordringen med springende vind blev dog håndteret professionelt af baneledelsen, så selvom banerne måtte lægges om, og der dermed opstod lidt ventetid mellem sejladserne, blev det modtaget godt fra sejlerne.

God stemning og stor frivillighed

Noget af det der flere steder fra blev bemærket til stævnet var den generelle gode stemning. Dommer til stævnet, Søren Badstue fortæller:

"Der var virkelig god stemning på havnen og på vandet. Også på trods af, at banerne måtte lægges om, og at der dermed kom noget ventetid mellem sejladserne på op til en time. Den springende vind gav sig i øvrigt til udslag i resultaterne. I klassementet kan vi se, at de store rokeringer først kommer et stykke nede i resultatlisten, og det fortæller os, at de hurtigste sejlere har godt øje for strategi og taktik. Når sejlerne længere nede i klassementet får mere tid på vandet og flere erfaringer til kapsejladser, får de også den del med.

Hvis vi ser lidt bort fra det mere kapsejladstekniske, resultaterne osv., hæfter jeg mig specielt ved én ting: nemlig hvor stort et frivilligt engagement, sejlsporten har i klubberne og blandt andre frivillige. Udover at Kolding Sejlklub har bidraget med et kæmpe stykke arbejde blandt klubbens frivillige, har Dansk Sejlunion fået godt fat i en ny gruppe af unge kapsejladsledere.

Dansk Sejlunion har kørt et projekt i de sidste tre år, hvor der er uddannet nye unge kapsejladsledere under 35 år. Projektet hedder KLU35, og det bærer frugt nu. Faktisk var 4 ud af 6 i protestkomitéen fra projekt KLU 35, og også de hovedansvarlige i stævneledelsen er klækket i projekt KLU35. Min erfaring fra at have været tovholder på projektet er, at det netværk, projektet har givet, bærer succesen.

Udover en stor respekt for de nye frivillige kapsejladsledere, giver jeg et "high five" til de mere garvede drenge fra kapsejladsgruppen, som var med til stævnet. Banelederen på Optimistbanen, Peter Lübeck, var netop fløjet hjem fra USA og kørte direkte fra Kastrup til Kolding. De fleste mennesker ville nok have takket pænt nej til en frivillig tjans! Og så også en stor respekt for Jon Møgelhøj, der formåede at levere sejladser for Zoom8'erne som perler på en snor på trods af de springende vindforhold.

Generelt synes jeg, at det tegner enormt godt for kapsejlads i fremtiden, når de mere erfarne og de nye kapsejladsledere afvikler stævner sammen", slutter Søren Badstue.

Se mere om frivillige klubkræfter her.

Resultater fra TORM Junior Grandprix

Se resultaterne fra TORM Junior Grandprix.

Gallerier fra TORM Junior Grandprix

Per Spodsbergs galleri

Karsten Svenningsens galleri

Stig Munchaus' galleri