Dansk Sejlunion8. april 2013 10:39

Sejlunionens 100. generalforsamling

Dansk Sejlunion har nu afholdt generalforsamling for 100. gang. Fire nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt.

48 klubber (8 fuldmagter), 4 specialklubber og 142 delegerede deltog fredag-lørdag, 5.-6. april, i Dansk Sejlunions 100. generalforsamling i Odense. Forsamlingen mødtes i en konstruktiv dialog om året, der gik (årsberetning og regnskab) og om kursen fremad (handlingsplan og budget).

Kontigent
Forsamlingen vedtog enstemmigt, med 23.708 stemmer, et kontingent på 98,50 kr. og bestyrelsen satte det mål, at man i perioden 2013 - 2015 vil skabe økonomiske resultater, som genopbygger unionens egenkapital med 700.000 kr. Beløbet svarer til underskuddet for 2012.

Associeret medlemsskab
Man vedtog desuden en ændring af vedtægterne, som giver mulighed for, at foreninger eller organisationer, som arbejder for samme formål som Dansk Sejlunion, kan blive associeret til Dansk Sejlunion. Mange foreninger og organisationer er udover Dansk Sejlunion og sejlklubber engageret i sejlsporten og oplevelser på vand. Vedtægtsændringen giver mulighed for at styrke samarbejdet.
 
Bestyrelse
Fire personer blev valgt til bestyrelsen, og bestyrelsens besætning er i 2013:

Hans Natorp, Dragør Sejlklub, formand (valgt i 2012)
Jens Erik Hansen, Aarhus Sejlklub, næstformand (valgt i 2012)
Erik Schulz, Brøndby Strands Sejlklub, politisk økonomi-ansvarlig (nyvalgt 2013)
Jesper Anker Andersen, Aarhus Sejlklub og Kolding Sejlklub (nyvalgt 2013
Christina Nielsen, Sejlklubben Sundet (genvalgt 2013)
Ole Ingemann Nielsen, Svendborg Amatør Sejlklub (genvalgt 2013)
Jesper Baungaard, Aabenraa Sejlklub, (valgt i 2012)
Mads Christensen, Hellerup Sejlklub/KDY
Flemming Merrild, Ringkjøbing (suppleant)

Læs mere om de ny- og genvalgte bestyrelsesmedlemmer ved at klikke på deres navn.