Dansk Sejlunion30. april 2013 22:31

Sejlads i skoletiden

I 2012 blev over 1000 børn og unge introduceret til sejlsport i et samarbejde mellem Dansk Sejlunion, klubber og skoler/uddannelsesinstitutioner. Hvis din klub vil lave institutionssamarbejder i foråret, er det blevet tid til at komme i gang med planlægningen.

Klubber kan blive mere synlige i lokalsamfundet ved at samarbejde med fx den lokale skole. Derved bliver skolens elever opmærksomme på, at sejlsport er en idræt, der kan dyrkes lokalt i en klub på linje med de øvrige fritidstilbud.

Et institutionssamarbejde kan være med den lokale folkeskole, friskole, specialskole, kommunale ungdomsskole, efterskole, gymnasium, handelsskole osv.. Et institutionssamarbejde kan være på forskellige niveauer og omfang, og der er ikke nogen fast regel for, hvilke aktiviteter klubben skal lave med skolens elever i forbindelse med et institutionssamarbejde.

Det vigtigste er, at eleverne prøver sjove og lærerige aktiviteter på, ved og i vandet under trygge forhold. Derfor er lege og alternative sejladsaktiviteter som fx kajak eller en stafet, hvor eleverne padler en jolle uden rig eller et surfbræt rundt på en bane, en meget brugt aktivitet.

Klubber, der laver institutionssamarbejder med fx folkeskoleklasser oplever ofte, at flere elever hænger ved og efterfølgende begynder med at gå til sejlsport med deres klassekammerater. Dette er en enorm fordel for børn og unges forankring i sejlsporten, fordi børn og unge typisk har deres primære venskaber i relation til skole/uddannelse.

Dansk Sejlunion yder økonomisk støtte til institutionssamarbejder mellem klubber og skoler/institutioner under få forudsætninger. Nemlig at man har at gøre med en klasse eller et hold, der i skolens/institutionens åbningstid besøger klubben af en varighed på mindst 4 timer.

Hvis din klub ønsker at lave skolesamarbejder inden sommerferien, er det blevet tid til, at klubben og institutionen får planlagt datoer. Kontakt en af Dansk Sejlunions udviklingskonsulenter for videre information, råd og vejledning.

Læs mere om Dansk Sejlunions koncept til institutionssamarbejder, hvor Dansk Sejlunion yder et økonomisk tilskud.

Læs også i SEJLER nummer 4 - 2009, hvordan skoleklasser og sejlklubber har fundet sammen i forskellige former for samarbejder.