Dansk Sejlunion30. april 2013 14:57

Nyt tiltag: Sejlsporten skal gøres mere attraktiv

Generalsekretær Mads Kolte-Olsen lancerede i dag de indledende tiltag der skal gøre sejlsporten mere attraktiv og tiltrække flere nye sejlere.

Dansk Sejlunion står over for nogle voksende udfordringer, udtaler Mads Kolte-Olsen, generalsekretær i Dansk Sejlunion. Medlemstallet i klubberne og antal sejlere, der dyrker sejlads, falder.

PULS OG VAND I HÅRET er et langsigtet projekt Dansk Sejlunion har sat i søen med det mål at gøre sejlsporten mere attraktiv - særligt for voksensejlere i alderen 20+. Sejlsporten skal være et attraktivt tilbud på lige fod med fx mountainbike, fitness eller havkajak - sportsgrene, der byder på fysisk udfoldelse, høj puls og personlig udvikling. Et andet fokus er den måde, vi dyrker vores sejlads ude i de lokale klubber - både på land og på vand. Forandringen skal ske i tæt dialog med klubberne i Dansk Sejlunion.

Vi - Dansk Sejlunion og klubberne - skal følge med udviklingen, hvis sejlsporten skal fylde det på landkortet, som sejlsporten fortjener. Voksensejlsporten har haft gyldne tider, men er ved at blive lidt grå i toppen. Derfor skal vi skabe nye rammer, der passer til de ønsker, som nutidens voksne stiller.

De konkrete tiltag vi vil sætte som mål, er:
•    Sejlsporten skal markedsføres som en attraktiv sport.
•    Fokus på, at man i sejlsporten får pulsen op, personlig udvikling og vådt sejlertøj.
•    Fokus på mere sejlglæde ved at uddanne og træne de sejlmæssige færdigheder.
•    Udvikle klubber med afsæt i puls og en mangfoldighed af tilbud.
•    Etablere et sportsbådsmiljø.
•    Etablere en sportsbådsliga.
•    Gøre det nemt at komme ud at sejle.
•    Bruge klubberne, netværk og dialog til at få succes.

De konkrete tiltag er uddybet i beskrivelsen du finder på sejlsport.dk/puls…

Processen for PULS OG VAND I HÅRET
Processen for PULS OG VAND I HÅRET er en rullende proces, hvor dialogen undervejs med sejlere og klubber er ekstremt vigtig. Vi starter nu og vil allerede se de første tiltag rullet ud i løbet af 2013. Selve den grundige implementering vil tage tid, da den ligesom fx ATK-projektet, handler om klubbesøg, klubudvikling, lederuddannelse, træneruddannelse m.m.

Fælles for hele konceptet er at gøre sejlsport mere attraktiv og mangfoldig således, at vi igen kan få skabt "store generationer i dansk sejlsport".

Tidsplan
•    Vi starter 1. maj 2013
•    Vi samler et "puls i klubben" DS Netværk
•    Vi samler et "sportsbåds" DS Netværk
•    Klubkonferencen vil i november 2013 samles omkring Puls og Vand i håret.
•    Sportsbådsligaen starter i 2014