Dansk Sejlunion5. april 2013 11:30

Ny brugerflade til selvbetjening

Selvbetjening for klubadministration og kursustilmelding har fået ny brugerflade for at lette tilgangen for brugerne.

Fremover vil kursustilmelding og klubadministration ske på http://mit.sejlsport.dk som afløser den gamle Sejlerbase/medlemsportal. Den nye selvbetjeningsplatform, udviklet af Dansk Sejlunion i samarbejde med Trifork, har fået en design opdatering så den passer til sejlsport.dk - samt en række finpudsninger som skal gøre hele brugeroplevelsen bedre.

Mulighed for at sende faktura til klub
Det har været et stort ønske længe, at især unge sejlere ikke blev tvunget til at personligt at skulle lægge ud for f.eks. en kursustilmelding. På http://mit.sejlsport.dk er det nu muligt at sende betalingen for en kursustilmelding videre til klubben i form af en faktura. En proces som har været anvendt tidligere, men ikke har været muligt på Sejlerbasen/medlemsportalen.

Mit .sejlsport .dk - Betalingsmuligheder

Skærmbillede hvor faktura kan sendes til klubben.

Nye klubadministrator muligheder
http://mit.sejlsport.dk er det nu også muligt for klubadministratorer at vedligeholde klubbens stamoplysninger samt at indberette medlemsoplysninger til Dansk Sejlunion (se mere om dette på /service/til-klubber/indberetning-af-medlemsoplysninger/).

Udrulningen af disse nye klubadministrator muligheder sker kredsvis i løbet af april og maj 2013. Dansk Sejlunion tager direkte kontakt til klubbens formand og/eller kasserer.