Dansk Sejlunion19. april 2013 10:09

Få en forsmag på jubilæumsbogen

Læs her fire artikler fra Dansk Sejlunions 100 års jubilæumsbog ”Hundrede år med sejlerglæde”. Bogen kan købes på sejlershoppen.dk.

Dansk Sejlunions 100 års jubilæumsbog udkom den 6. april på unionens generalforsamling i Odense. I teaseren kan du læse Kronprins Frederiks forord samt følgende fire artikler:

  • Den ældste klub for lystsejlads begyndte med 10 både og ingen vind
  • Randers-sejlerne mistede kun ét eneste søndag i krigsårene
  • Vi fik lov at lave 8 joller i sløjdsalen (om P.G. Hansen)
  • Sejlsporten står stærkt i det danske idrætsbillede

Læs "forsmagen" på sejlsport.dk/100år, hvor du også finder mere information samt program for fejring af jubilæumsåret.

Køb jubilæumsbogen
Jubilæumsbogen kan købe for 200 kr. plus forsendelse på sejlershoppen.dk.