Dansk Sejlunion8. april 2013 09:12

Årets Ungdomsleder 2012: Søren Riis, Middelfart Sejlklub

Ungdomsleder i Middelfart Sejlklub, Søren Riis, er lykkedes med at integrere ungdomsafdelingen i hele klubben.

Ved Dansk Sejlunions generalforsamling blev prisen "Årets Ungdomsleder 2012" uddelt ved Jens Bjergmose fra TORM Fonden. Ved overrækkelsen sagde han blandt andet om Sørens Riis' rolle som ungdomsleder i Middelfart Sejlklub:

Søren tilskynder, at aktiviteter og spillerum sker på de unges præmisser. Han har skabt et unikt miljø for de 13 til 20-årige, og motiveret dem til at påtage sig selvstændige aktiviteter og rollen som rollemodeller for de mindre børn i klubben.

Søren har været med til at skabe ungdomsafdelingens sociale profil, som gør at de unge får et nært tilhørsforhold til ungdomsarbejdet både som sejlere og som frivillige aktive i foreningslivet.

De unge får selv skabt fællesskaberne og forbindelserne, som gør dem til sejlere for livet, Når klubben understøtter det og hjælper på vej.

Med prisen som "Årets Ungdomsleder" fik Søren Riis overrakt en check på 20.000 kr. til ungdomsarbejdet samt en Steiner-kikkert som personlig gave.

Tillykke til Søren Riis og Middelfart Sejlklub.