Dansk Sejlunion1. marts 2013 23:00

Stort fremmøde til jubilæumsreception på Boat Show

I forbindelse med Dansk Sejlunions 100-års jubilæum havde sejlernes organisation – Dansk Sejlunion – inviteret udstillerne på Boat Show i Fredericia til en uformel reception. Et stort antal udstillere mødte op og fik en snak med Dansk Sejlunions medarbejdere og bestyrelse.

Jubilæumsreceptionen d. 1. marts på Boat Show var et startskud for fejringen af Dansk Sejlunions 100-års jubilæum. Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, markerede dette startskud ved en tale for de fremmødte, hvor der bl.a. blev snakket om fortid, nutid og fremtid.

Af talen fremgik bl.a. et kort oprids af organisationens historie:

"Dansk Sejlunion blev stiftet d. 13. juni 1913, hvor en gruppe af fremsynede mænd kom sejlende til Faaborg, hvor de stiftede Dansk Sejlunion. Fundamentet var, at sejlsporten skulle bygge på fællesskab - et fællesskab som ca. 60.000 organiserede sejlere har glæde af i dag.

Siden 1913 er der sket meget. Dansk Sejlunion har gennem de 100 år været defineret som klubbernes klub, og strukturen omkring organisationen har været bygget op om geografiske kredse, hvor man på en dagssejlads har kunnet sejle mellem to klubber i kredsen. Kredsene var omdrejningspunkt for vores demokratiske struktur og vores kommunikationsstruktur klubberne og fællesskabet imellem.

Nu om stunder har vi internet, smartphones og meget andet til moderne kommunikation. Vilkårene ændrer sig.
I hele peroden har det været sådan, at man i sejlsportens fællesskab lettere kan få ting til at lykkes. Det er lettere at få opbygget en infrastruktur. Det er lettere at lave tilbud til det enkelte medlem som fx tursejlere og kapsejlere og det er lettere at lave et godt ungdomsarbejde.

I Dansk Sejlunion er vi i gang med en stor forandringsproces - et paradigmeskifte, hvor vi flytter os fra kun at være klubbernes klub til også at være sejlernes organisation. Vi måler os selv på sejlsportens forankring i klubberne og på fællesskabets evne til at levere til sejleren. Den enkelte sejler skal se en tydelig værdi ved at være i fællesskabet.

At se en tydelig værdi er nogle gange ganske abstrakt og andre gange meget konkret. Boat Show 2013 er et godt eksempel på det konkrete.

Vi tror på, at vi i fællesskabet omkring et Boat Show kan give en bedre oplevelse til sejleren. Og vi tror på at give sejleren et incitament til at investere i fællesskabet.
Vi har vendt og drejet, hvordan vi skal markere Dansk Sejlunions 100-års jubilæum. Skal vi have en stor grandios fest? Skulle det være en VIP- eller en folkefest?

Ved eftertanke er vores daglige virke den bedste markering af jubilæet. Vores daglige virke for at sænke barrieren i forhold til at komme på vandet og blive introduceret til sejlsport. Vores daglige virke i sejlsporten for sejlerne. Vores daglige virke i klubber, i ungdomsarbejdet, i kapsejladsen, tursejladsen - alle former for sejlads.

Vi markerer jubilæet ved at brande vores daglige virke med et 100 års logo. Vi kommer ud til arrangementer over hele landet. Både dér, hvor vi plejer at være og også i nye sammenhænge. Vi vil gøre dét, som Dansk Sejlunion står for i 2013: Brande jubilæet med lidt ekstra festlighed og et 100 års logo og sende en respektfuld tanke til de mennesker, som for 100 år siden viste os vejen til værdien i fællesskabet.

Og nu står vi her i dag - vi er fælles om en bådudstilling for sejlerne. Og den første markering af Dansk Sejlunions 100 års jubilæum.

Det er dejligt at se jer, og må jeg bede jer om at udbringe et hurra for dansk sejlsport", sluttede Hans Natorp.

Efterfølgende talen blev Dansk Sejlunions 100-års jubilæum fejret med en skål eller to og en sejlersnak med de mange udstillere.

Fotos: Emil Landry

IMG_7972.jpg

IMG_7954.jpg?