Dansk Sejlunion8. marts 2013 09:58

Røde tal i Dansk Sejlunions regnskab for 2012

Bundlinjen viser et underskud på cirka kr. 700.000. Ekstraordinære udgifter samt pres på økonomi- og projektstyringen forklarer de røde tal i årsrapporten. DS-formand Hans Natorp beklager underskuddet, men understreger at der er skabt værdi for pengene.

Dansk Sejlunion kom ud af 2012 med et underskud på cirka kr. 700.000. Årsrapporten, som er tilgængelig HER, viser, at Dansk Sejlunion i OL-året havde indtægter for kr. 39,3 mio. og udgifter for cirka kr. 40 mio.

Med tal i denne størrelsesorden er et underskud på kr. 700.000 ikke i sig selv dramatisk, men det ærgrer Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, at de røde tal på bundlinjen kommer uvarslet.

"Vores forventning til 2012 var et nul-resultat eller måske et mindre underskud. Men vi må konstatere, at vores økonomi- og projektstyring ikke har fungeret optimalt i et år, der har været præget af både et højt aktivitetsniveau, ikke mindst OL, og hvor vi også har haft store udfordringer på IT-fronten," siger Hans Natorp.

Medlemssystem med ekstraregning
Dansk Sejlunion har fra 2013 lanceret et nyt medlemssystem som afløser for den hidtidige løsning, der blev leveret af Danmarks Idræts-Forbund. En løsning, som DIF har valgt at lukke ned med udgangen af 2012.

"Investeringen i et egenudviklet medlemssystem var en nødvendighed. Undervejs måtte vi uheldigvis skifte leverandør for at være sikker på at få systemets brugerflade på plads i rette tid. Kombinationen af leverandørskifte og tidspres vil uundgåeligt medføre ekstra omkostninger - og det har det også gjort i dette tilfælde," siger Hans Natorp om den tungeste af årets ekstraordinære udgiftsposter.

En anden større udgift, som ikke var med i det oprindelige budget, knytter sig til rekrutteringen af ny generalsekretær.

Værdi for pengene
"Selv om underskuddet er nok så beklageligt, så er det vigtigt at understrege, at vi har fået værdi for pengene. Vi står nu med et medlemssystem, som vi vil få glæde af i en lang årrække, og på ledelsesfronten har vi fået tilført nye kompetencer, der er afgørende i forhold til at indfri målene i DS Strategi 2011," fastslår Hans Natorp, der sammen med den øvrige bestyrelse påtager sig det overordnede ansvar for det uventede underskud.

Aktiviteter berøres ikke
"Jeg vil også gerne fastslå, at underskuddet ikke får betydning for vores aktiviteter. Hverken klubber eller sejlere vil mærke nogen ændringer. Vi har lagt en plan, hvor vi gradvist reetablerer den brugte kapital frem mod 2016."

I efteråret 2012 besluttede bestyrelsen og ledelsen at uddelegere Dansk Sejlunions bogholderifunktion til Danmarks Idræts-Forbund.  

"Aftalen med DIF sikrer, at vi i vores økonomistyring kan efterleve stigende krav i forhold til både afrapportering og øget kompleksitet. Og det er vores klare vurdering i bestyrelse og ledelse, at vi dermed allerede har truffet de nødvendige forholdsregler i retning af at imødegå fremtidige usikkerheder, som det vi nu har oplevet med 2012-regnskabet," siger Hans Natorp.

Sund økonomi
"Overordnet set vil jeg gerne understrege, at Dansk Sejlunion har en sund økonomi med god driftslikviditet og en egenkapital på knap kr. 4,2 mio. Vi kan også glæde os over en ny fireårig aftale med såvel TORM Fonden som Team Danmark. Dermed har vi rigtigt gode forudsætninger for at fastholde en sund økonomi i Dansk Sejlunion også de næste år frem."

Årsrapporten for 2012 bliver behandlet på Dansk Sejlunions generalforsamling, der foregår i Odense lørdag den 6. april.  

Foto: Flemming Ø. Pedersen/Dansk Sejlunion