Dansk Sejlunion9. marts 2013 16:40

Natorp om 2013: Vi holder dampen oppe

Dansk Sejlunions budget for 2013 lægger op til nye tiltag for tursejlerne og et skærpet fokus på at kommunikere sejlunionens aktiviteter. Begge dele er direkte udløbere af DS Strategi 2011.

"Generelt er 2013 et år, hvor vi holder dampen oppe på alle områder og forsætter kursen mod at indfri målene i DS Strategi 2011."

Sådan lyder DS-formand Hans Natorps udlægning af hovedtallene i Dansk Sejlunions budget for 2013. Tursejlads er et af  de prioriterede områder i DS Strategi 2011, og flere års gradvist øgede aktiviteter for tursejlerne fortsætter i 2013, hvor budgetrammen på området vokser med kr. 400.000 i forhold til året før.

Nye tiltag for tursejlere
Blandt andet er der en række nye kursus- og uddannelsestilbud i støbeskeen, herunder individuelle og gruppevise heldagskurser i praktisk sejlads.

"Sidste år fik Dansk Sejlunion for første gang en konsulent, som på fuld tid arbejder med tursejlads, og det resulterer i mange nye ideer og tiltag, som for alvor kommer op i fart her i det nye år," forklarer Hans Natorp.

Kommunikation er et andet felt, hvor der med afsæt i DS Strategi 2011 er afsæt ekstra ressourcer i 2013-budgettet med det formål at skabe øget formidling og opmærksomhed omkring Dansk Sejlunions aktiviteter over en bred front.  

Elite ned på normalt blus
Det samlede budget balancerer med cirka kr. 36 mio. på både indtægts- og udgiftssiden. Budgetrammen er omkring kr. 5 mio. lavere end i 2012, hvilket primært kan tilskrives sidste års OL-deltagelse. Talent- og eliteområdets budget for 2013 er således væsentligt mindre end i 2012.

Også projekter med direkte tilskud til køb og vedholdelse af joller er fraværende i 2013-budgettet. Ifølge Hans Natorp er vurderingen, at markedet er mættet lige nu, derfor er tilskuddene lukket ned for en tid.

Jagt på synergieffekter
"Budgettet er skruet sammen lidt anderledes end tidligere år. Vi vil gerne afspejle, hvordan vi arbejder hen imod at øge synergierne på tværs af Dansk Sejlunions afdelinger," forklarer Hans Natorp og nævner ungdom og talent/elite som to områder, der kommer til at operere mere på tværs af hinanden end tidligere.

ATK slår igennem
"Det er blandt andet et udtryk for, at vores ATK begynder at slå igennem. ATK handler om at skabe en rød tråd i arbejdet med børn og unge på alle niveauer. Kan vi få ATK-principperne blandt ungdoms og talentsejlere til at rykke tættere sammen, så de overlapper hinanden, så kan vi også skabe bedre og mere sammenhængende udviklingsforløb både for klubber, trænere og for den enkelte sejler."

Budget på generalforsamling
Formanden understreger samtidig, at underskuddet på kr. 700.000 i Dansk Sejlunions 2012-regnskab ikke har ændret noget i budgettet for 2013.

"Den kapital, vi har brugt for meget i 2012, reetablerer vi i 2014-16. Og heller ikke til den tid bliver vores kerneaktiviteter berørt på nogen mærkbar måde," siger Hans Natorp.     

Dansk Sejlunions samlede 2013-budget bliver fremlagt på generalforsamlingen, der foregår i Odense lørdag den 6. april 2013.

Foto: Flemming Ø. Pedersen/Dansk Sejlunion