Dansk Sejlunion12. marts 2013 14:41

Mød kandidaterne til bestyrelsen

Fire kandidater opstiller til Dansk Sejlunions bestyrelse til valg på Generalforsamlingen den 6. april.

Med fire bestyrelseskandidater og fire ledige pladser er der lagt op til fredsvalg på Dansk Sejlunions generalforsamling den 6. april i Odense.

To bestyrelsesmedlemmer har valgt at genopstille. Christina Nielsen (Sejlklubben Sundet) og Ole Ingemann Nielsen (Svendborg Amatør Sejlklub) genopstiller til yderligere to år i bestyrelsen.

De nye kandidater til bestyrelsen er Jesper Andersen (Århus Sejlklub og Kolding Sejlklub) og Erik Schulz (Brøndby Strands Sejlklub) der også begge opstiller for en periode på to år.

Herudover er Flemming Merrild (Ringkøbing Sejlklub) opstillet til posten som suppleant i bestyrelsen.

Læs mere om kandidaterne og deres valgoplæg ved at trykke på deres navne. Herudover kan du på sejlsport.dk/generalforsamling finde alle dokumenterne vedrørende Generalforsamlingen 2013.