Dansk Sejlunion24. marts 2013 17:30

Få målt båden til ORCi i Danmark

Overvejer du at sejle efter ORCi, så er det nu der skal slås til for at få målt båden!

Bemærk at tidsfristen er forlænget til 4. april.

Nu er der mulighed for at få din båd målt til ORCi på særdeles favorable vilkår. Tilbuddet omfatter måling af stabilitet, flydemåling samt udstedelse af ORCi målebrev.

Målingen vil, afhængig af antal tilmeldte både, foregå ved Tuborg Havn og i Haderslev. Målingen vil blive foretaget i uge 16. Både der ønskes målt skal være på lokaliteten fra mandag d. 15. april til lørdag d. 20. april, begge dage inklusiv.

Bådens sejl skal måles i den klub, hvor båden er hjemhørende eller af sejlmager - http://www.orc.org/rules/ims.htm, se "Afsnit G - Sails"

Ligeledes skal riggen vejes. Det er den stående rig der skal vejes. Dvs. rig UDEN fald, hal, reb. m.m. - http://www.orc.org/rules/ims.htm, se "Afsnit F - Rig".

Propellen skal måles - http://www.orc.org/rules/ims.htm, se "Afsnit D - Propeller".

Måling og vejning af rig og propel skal foretages af den lokale DH-klubmåler.

Skrogmåling med laserudstyr
Er bådtypen ikke registreret i ORC's database, skal båden tillige skrogmåles, dvs. have foretaget en måling af skroget med laserudstyr. I det tilfælde er der en anden særskilt pris for måling.

Båden skal i hele måleperioden være bemandet med mindst en person der kan tage ansvar for båden og håndteringen af den under forløbet.

Vejret afgør antallet af måledage, da rolige vejrforhold er en forudsætning for måling. 

Bådene skal ved ankomst være i målekondition: http://www.orc.org/rules/ims.htm, se "Afsnit E - Stability".

Pris
Prisen for målebrevet er 1250 kr. ved udstedelse første gang. Prisen omfatter stabilitets- og flydemåling samt udstedelse af ORCi målebrev.

Er der tale om fornyelse eller opdatering af målebrev koster det 1000 kr.

Tilmelding senest d. 4. april til Jette Dalegaard - jette@sejlsport.dk

Tilmelding skal indeholde:

  • Bådtype
  • Sejlnummer
  • Byggeår
  • Ejers navn og kontaktoplysninger 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så send en e-mail til jette@sejlsport.dk

Arkivfoto: Kurt Arrigo/Rolex.