Dansk Sejlunion11. marts 2013 22:45

Er dine søventiler gode nok?

Mange bådejere oplever korrosion i skroggennemføringer og søventiler. Læs her hvordan du undgår uheld til søs.

Under bådudstillingen i Fredericia var Jens Koch rundt og se på de udstillede både. Det fik ham til at skrive følgende til Dansk Sejlunion og henvise til en omfattende rapport fra FORCE Technology om emnet:

Jeg har været rundt og se på en del af de både, der var udstillet i hal A på Boat Show i Fredericia. Det var fortrinsvis kølbåde af anerkendte mærker.

Det, der interesserede mig, var at se, hvilke søventiler de forskellige værfter installerede i deres både, som jo ligger i prisklassen fra 1.5 til 4 millioner kroner, og derfor burde der ikke være problemer.

Men desværre, overalt var der benyttet messingventiler undtagen i et af værfternes ene produktlinje! Det burde selvfølgelig være bronze ventiler af den anerkendte ISO standard 9093-1, altså CuSn5Zn5Pb5.

Dyrere men bedre
Vel, disse ventiler er lidt dyrere end dem af messing, men vi snakker om en merpris for en normal turbåd på ca. 3000 kr. i forhold til messingventilerne, så det er ikke alverden for sikkerheden mod den ultimative katastrofe - at båden synker! Det er sket indtil flere tilfælde!

Hvis man køber en trailerbåd, er dette forhold ikke vigtigt, da båden jo ikke ligger i vandet hele tiden, men kommer på land, og her sker der ingen tæring.

Så, jeg vil anbefale købere til disse sejlbåde og større motorbåde, at få en snak med værftet og få indføjet i købskontrakten, at alle ventiler (og skroggennemføringer naturligvis), skiftes til den anerkendte bronceventil, hvis ikke de er af den kvalitet.

Og, det er en selvfølge, at man skal stå fast i sin beslutning, og ikke lade sig overtale til at messingventilerne, der sidder i båden, er gode nok, som der desværre var en del sælgere på standene, der sagde.

Hvorfor bronze er bedre end messing
For at understrege vigtigheden af dette forhold, bør man læse denne rapport (pdf) skrevet af Piet Jansen, FORCE Technology.

(FORCE Technology er en international rådgivnings- og udviklingsvirksomhed, der tilbyder et bredt udvalg af services og løsninger til skibs- og byggeindustrien.)