Dansk Sejlunion20. marts 2013 14:37

50 nye instruktører uddannet

I weekenden d. 16.-17. marts blev der uddannet 50 nye instruktører til at varetage aldersrelateret træning af børn og unge på klubniveau på henholdsvis et ”Instruktør 1” og et ”Instruktør 2” kursus.

Nogle af de væsentlige emner på "Instruktør 1" og "Instruktør 2" niveau er trænerrollen samt formidling og opsætning af øvelser, så disse er afstemt til sejlernes færdighedsniveau.

På Dansk Sejlunions instruktørkurser i aldersrelateret træning i sejlsport tages det generelt for givet, at deltagerne er kompetente sejlere. Derfor lægges der stor vægt på de pædagogiske kompetencer, fordi dét at være en dygtig instruktør bl.a. handler om at kunne motivere børn og unge og at levendegøre deres glæde ved sejlsporten. En god instruktør skal formå at skabe holdånd og fællesskab og skal kunne fornemme, hvordan den enkelte sejler har det.

Der er således mange facetter knyttet til rollen som instruktør, der ikke direkte handler om sejlsportsfærdigheder, selvom sejlsporten naturligvis er omdrejningspunktet for det hele.

Et af de punkter som underviseren på "Instruktør 2" kurset, Dion Valente, fremhævede var vigtigheden af at bruge sine personlige erfaringer og sunde fornuft i forhold til at vurdere hvilke træningsteknikker- og metoder, der egner sig til den enkelte træningsaften. Traditionelt er det sådan, at hvis man som instruktør har god erfaring med en øvelse, man selv synes sjov, så vil sejlerne sandsynligvis have den samme oplevelse. Når instruktør og sejler har engagementet og gode oplevelser som fællesnævner, opstår der en fælles begejstring, der styrker den personlige relation, som også er en vigtig faktor for, at sejlsport er en ungdomsvenlig idrætsgren.

Læs mere om instruktørrollen og aldersrelateret træning i sejlsport.

Læs mere om trænerens rolle i DIFs håndbog "Bliv klogere på de unge"

IMG_2758