Dansk Sejlunion4. februar 2013 13:08

Lyt til de unge og få klubben i gear!

I foreningslivet er begrebet fastholdelse af de unge et tilbagevendende tema. Imidlertid viser erfaringer, at de eneste, der kan opnå succes med at fastholde, er de unge selv. Den aktive handling ”at holde fast i en fritidsaktivitet” ligger nemlig i sidste ende i de unges hænder.

Kom i dialog med de unge!
Hvis man vil arbejde med begrebet "fastholdelse", giver det god mening at vende begrebet på hovedet og stille spørgsmålet: "Hvordan kan vi i sejlsporten skabe attraktive rammer, som gør, at de unge holder fast"? At holde fast i en fritidsaktivitet ligger nemlig i sidste ende i de unges hænder.

International forskning viser, at aktiviteter i øjenhøjde med unge mennesker virker tiltrækkende. Den samme forskning viser, at kombinationen mellem tiltrækkende aktiviteter og sociale relationer er dét, som afgør, om en fritidsaktivitet er attraktiv eller ej.

Til et seminar for unge sejlere, som Dansk Sejlunion afviklede for få år siden, var en af de mange konklusioner: "Der er ikke ret mange gamle mennesker, der ved, hvad de unge mennesker egentlig allerhelst vil!". Udsagnet afspejler en generel tendens. Både videnskabelige analyser og lavpraktiske erfaringer giver en klar pejling i retning af, at en af nøglerne til succes i ungdomsarbejdet inden for idræt ligger i, om man i foreningslivet er villige til at låse dørene op og lade klublivet matche de unges ønsker.

Sejlklub og ungdomsklub
Idéerne og ønskerne er mange, når man kommer i dialog med de unge. Svarene på spørgsmål som fx "Hvordan ser den perfekte klub ud?", og "Hvad er attraktive aktiviteter?", kan være mange. Og ofte er det også svar, som voksne ikke havde forventet. Et svar man tit møder blandt de unge er, at klubben skal være et sted, hvor man "bare kan komme ligesom i en ungdomsklub".

Når de unge kommer med deres besyv, og man i klubberne vil imødekomme deres ønsker, er det ikke sådan, at man skal til at arbejde på en helt ny måde. At anerkende de unges ønsker betyder ikke nødvendigvis, at man skal tilrettelægge aktiviteter i en omvendt verden, hvor op og ned har byttet plads. Faktisk er ungdomsarbejdet i de danske klubber generelt på så godt et niveau, at de unges ønsker er ret nemme at føre ud i livet. 

Workshop for unge sejlere
En begyndelse til at gøre klublivet endnu mere attraktivt og ungdomsvenligt er at komme i direkte dialog med de unge. Det kan fx gøres ved at afvikle en "Workshop for unge sejlere".

Dansk Sejlunion tilbyder klubber det gratis koncept, "Workshop for unge sejlere", hvor man får konkretiseret, hvad det er, de unge har lyst til. At holde en "Workshop for unge sejlere" koster et par timers investering fra en facilitator. Faktisk er tiden den eneste investering, for hvis en klub vil afvikle en "Workshop for unge sejlere", fremsender Dansk Sejlunion et større færdigudviklet materiale.

Klubber der er parate til at favne de unge - uden at være omklamrende - har alle tiders mulighed for at lytte til de unge ved at afvikle en "Workshop for unge sejlere". Gevinsten ved at afvikle en "Workshop for unge sejlere" er, at klubbens ungdomsudvalg og bestyrelse får leveret den ægte vare - nemlig de unges skitse til, hvordan den perfekte klub med attraktive aktiviteter og tilbud ser ud. 

Læs mere om konceptet "Workshop for unge sejlere " og kontakt en af Dansk Sejlunions udviklingskonsulenter for mere information.