Dansk Sejlunion19. februar 2013 13:33

Information om kapsejladslicens 2013

Primo marts udsendes information til de bådejere der er registreret i Websejler ang. DH-målebreve og klassebevis.

Primo marts udsendes information vedr. fornyelse af kapsejladslicens til kølbåde (målebreve og klassebeviser). For bådejere der er registreret med e-mail udsendes informationen til denne. For øvrige udsendes information med brevpost.

Modtager du ikke information
Har du ikke modtaget information om fornyelse af kapsejladslicens medio marts enten pr. e-mail eller med brevpost, så er dine oplysninger i Websejler ikke ajour. Evt. opdatering af e-mail eller af postadresse kan sendes pr. mail til websejler@sejlsport.dk - husk at angive bådens certifikatnummer.

Ønsker du kapsejlads licens
Har du en båd der ikke er registreret, men ønsker kapsejladslicens, så læs hvordan du får en kapsejladslicens her…

Prisen for en kapsejladslicens for kølbåd (målebrev/klassebevis) i 2013 er 250 kr.