Dansk Sejlunion2. december 2013 15:17

Træner-uddannelserne skudt i gang

Så gik startskuddet til året træneruddannelser, da kurserne Træner 1 og 2 startede på Dalum Landbrugshøjskole i weekenden.

Dansk Sejlunion uddanner hvert år godt 400 instruktører og trænere. Uddannelserne er sammenhængene med start med instruktør-kurserne og til slut "Træner 2". Det har tidligere ikke været muligt at oprette Træner 2-uddannelsen, men efter at alle Dansk Sejlunions udvalgte hold-sejlere er kommet med på uddannelserne fra Instruktør 1 til Træner 2, er det i langt højere grad muligt at få alle igennem nøglehullet.

Stærkere fagligt fundament
De vil på sigt give klubber et stærkere fagligt fundament i deres sejleruddannelse, hvilket Dansk Sejlunion er meget tilfredse med. De som afslutter den 2-årige træner-uddannelse vil efterfølgende kunne indstilles til Danmarks Idrætsforbunds diplomtræner-uddannelse, som er internationalt anerkendt og vil kunne give trænerjob på højeste niveau, nationalt og internationalt. Et godt eksempel på en sejltræner som har drevet sin diplomtræneruddannelse til udlandet, er Jacob Karstoft som nu er fastansat i det norske sejlforbund.

Bredt program
Weekendens træner-kurser blev afholdt på Dalum Landbrugshøjskole. For Træner 1-deltagerne var det en blanding af trim og teknik undervisning med brug af video som et pædagogisk redskab, samt viden om anti-doping regler og hvordan fysisk træning kan spille ind på sejlerne præstationsevne.

Træner 2-holdet blev undervist i kapsejladsreglerne og hvordan trænerne i praksis dømmer på vandet og bevare fair sejlads blandt sejlerne. Derudover havde deltagerne et forløb, om hvordan foreningsstrukturen er ift. de demokratiske værdier der er bundet op på klubbernes vedtægter, samt hvordan de i klubben kan arbejde med anerkendelse og udvikling af tilbud gennem forskellige værktøjer og workshops.

En stor tak skal lyde til Søren Badstue, Jonathan Bay, Emil Landry, Leon Träger og John Hansen for kyndig undervisning og ser frem til den store uddannelsesweekend i Dalum den 18.-19. januar, hvor også instruktør-uddannelserne vil være repræsenteret.

Læs mere om Dansk Sejlunions uddannelser her…