Dansk Sejlunion10. december 2013 13:56

Stormrådet - her var der stormflod

Stormrådet har afgjort, at det meste af landet var ramt af stormflod som følge af "Bodil"s hærgen hen over landet den 5.-6. december. Se de ramte områder her.

Stormrådets afgørelse betyder, at de skaderamte har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand.

Dog er der væsentlige undtagelser. Ødelæggelser på havne er ikke omfattet af mulighederne for erstatning - heller ikke, selv om de ligger i områder, som Stormrådet nu har defineret som stormflodsramte.    

Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder: 

Sjælland og Lolland Falster
Fra Køge nord om Sjælland til Storstrømsbroen, inkl. Roskilde Fjord og Isefjord.

Lolland og Falster
Fra Storstrømsbroen mod vest over Guldborg langs Lollands nordkyst til Tårs, inkl. øerne i Smålandsfarvandet nord for Lolland og Falster.

Fyn
Fra Lillebæltsbroen nord om Fyn til Svendborg.
Langeland og Tåsinge. Nord for vejforbindelsen mellem Svendborg og Spodsbjerg på Langeland.

Jylland
Fra Lillebæltsbroen (den nye) mod nord til Frederikshavn, inkl. alle øer i Kattegat. Fra Skagen Gren mod syd til Hvide Sande. Fra Ribe (Kammersluse) mod syd til Rømødæmningen, inkl. Mandø og Rømø.

Limfjorden
Nissum Bredning fra Thyborøn til Oddesundbroen, både den nordlige og sydlige kyst. Fra Aggersundbroen mod øst til Hals, både den nordlige og sydlige kyst inkl. øer herimellem.

FLID samler skadesoverblik
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) er i øjeblikket ved at indsamle oplysninger om skader rundt om i hele landet.

Skaderne omfatter blandt andet broer, agterfortøjningspæle, elanlæg på broerne, trapper, belægninger, fliser og sågar moler.

Ingen af disse skader er som udgangspunkt dækket - uanset om skaderne sker i havne, der er erklæret stormflodsramte eller ej.