Dansk Sejlunion10. december 2013 12:51

Efter stormen - sådan er du stillet

Kaskoforsikringen dækker stormskader på din båd. Uden forsikring er der derimod ikke noget at hente – heller ikke fra en eventuel stormflodspulje. Her er de vigtigste fakta for bådejere.

Stormens hærgen har ramt mange bådejere rundt om i landet. Særligt slemt er det på blandt andet den sjællandske Kattegatkyst og i Isefjordens havne.

Her er de vigtigste fakta, du som bådejer kan forholde dig
til, hvis stormen har kostet skader på din båd:

Kaskoforsikring dækker
Hvis din båd har en kaskoforsikring, er du som udgangspunkt godt stillet. Forsikringen dækker skaderne på din båd. Er båden totalskadet, vil du modtage et erstatningsbeløb svarende til købet af en tilsvarende båd. Erstatningen er naturligvis under forudsætning af, at båden har været opbevaret på almindelige vilkår, det vil sige tøjret forsvarligt i havnebassinet eller sikret forsvarligt på land.

Har du en skade på båden, kontakter du dit forsikringsselskab, som herefter tager sig af den videre sagsbehandling.

Uden kaskoforsikring?
Hvis din båd ikke har en kaskoforsikring, hænger du selv på regningen for skader på båden. Der er ingen havneforsikring eller andet, der kan dække. Heller ikke, hvis der bliver erklæret "stormflod" i det område, hvor havnen ligger.

Din eneste erstatningsmulighed er, hvis du kan påvise, at
skaderne på båden skyldes, at andre har ageret "ansvarspådragende".

Hvis eksempelvis din godt fortøjrede båd beviseligt er ødelagt af en nabobåd, som på ingen måde har været sikret ordentligt. Eller hvis et køretøj eller en anden usikret genstand fra havnekajen er væltet ned over båden.

Det vil med sikkerhed være en krævende opgave at løfte
bevisbyrden. Og med mindre den "skyldige" frivilligt påtager sig et erstatningsansvar, har du udsigt til et civilt søgsmål med alt, hvad det indebærer af ekstra omkostninger.

Hvis båden er stormflodsramt?
Stormrådet afgør, hvilke områder af landet der erklæres for stormflodsramte. Bor man i et område med stormflod, bliver der udløst ekstraordinære penge til dækning af skader. Dog ikke skader på ting, der kan kaskoforsikres - fx biler og både.   

Det betyder med andre ord, at selv om du eksempelvis har din båd stående i indkørslen ved dit hus - i et stormflodsramt område - så er båden ikke omfattet af en eventuel stormflodserstatning. Det er huset og dets inventar derimod (med forbehold for diverse undtagelser).  

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål om din situation som båedejer efter stormen - bør du først og fremmest søge svar hos dit forsikringsselskab.

Du er også velkommen til at kontakte Dansk Sejlunions
ekspert på området, sejladschef Steen Wintlev, telefon 4326 2182, email swj@sejlsport.dk