Dansk Sejlunion18. december 2013 15:49 af Flemming Ø. Pedersen

Dansk Sejlunions hjemmeside opgraderet

Sejlsport.dk har gennemgået en tilpasning. Målet er blandt andet at skabe flere veje til medlemsservice og information via forsiden.

Dansk Sejlunions hjemmeside, sejlsport.dk, blev relanceret i juni 2012. Nu halvandet år senere er tiden inde til en justering af siden baseret på de erfaringer, der er høstet hen ad vejen.

”Der er ikke tale om en helt ny hjemmeside, snarere en version 3,1, hvor vi tilretter siden, så den bliver mere brugervenlig og i højere grad afspejler bredden af de aktiviteter, som Dansk Sejlunion står for,” siger generalsekretær Mads Kolte-Olsen.

Den mest synlige tilpasning er sket på forsiden. Den hidtidige nyhedskarrusel er skaleret ned, det har skabt plads til flere temaer og kampagner, som er direkte rettet mod Dansk Sejlunions interessenter – klubberne samt den enkelte sejler og bådejer.

Synlighed og sejlerfokus
”Vores strategi om sejlerfokus handler blandt andet om at skabe synlighed om de services og medlemsfordele, som det indebærer at være medlem af en klub i Dansk Sejlunion. Det nye sejlsport.dk understøtter i høj grad denne strategi,” siger Mads Kolte-Olsen.

Særligt for bådejerne er der en markant ændring på sejlsport.dk. Som noget nyt er Dansk Sejlunions information og services for bådejerne samlet under ét menupunkt. Også andre steder på siden er der sket justeringer af forskellig art – og der er flere på vej.

”Vi lægger stor vægt på, at vores hjemmeside indebærer en god brugeroplevelse. Uanset om du jævnligt bruger siden eller er inde på den første gang, skal du have nemt ved at finde det, du søger,” siger Mads Kolte-Olsen. 

Bag opgraderingen ligger også en flytning af hele sejlsport.dk til opdateret system, hvilket kan bevirke at søgninger samt links i de kommende måneder ikke er justeret ind. Vi arbejder løbende på at få rettet de fejl der opstår.