Dansk Sejlunion17. december 2013 12:24

Brev til ministeren om ødelagte havne

FLID og Dansk Sejlunion har sendt et åbent brev til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) med en opfordring til at hjælpe de lystbådehavne, der står tilbage med millionregninger oven på ”Bodil”s hærgen.

Følgerne af stormen "Bodil"s færd hen over især de sjællandske lystbådehavne bliver stadig mere gruopvækkende. Alene Gilleleje Havn har ødelæggelser for ni millioner kroner ifølge det seneste skøn. Også andre havne har måttet hæve vurderingerne af, hvad det vil koste at genoprette stormflodsskaderne.

I håb om at få politikerne i Folketinget til at erkende den alvorlige situation, som et antal havne befinder sig i, har Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion nu sendt et åbent brev til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Brevet er ligeledes sendt til medlemmerne af Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Politikerne har et ansvar
"Folketinget har med et pennestrøg fjernet havnene fra stormflodsordningen. Men uden at anvise nogen alternative forsikringsløsninger for havnene. Derfor mener vi, at politikerne med ministeren i spidsen står med et stort ansvar for at hjælpe lystbådehavnene med at komme på fode igen efter stormen," siger Jesper Højenvang, direktør i FLID.

"Jeg ser det som en skærpende omstændighed, at vi i sin tid bad daværende erhvervsminister Ole Sohn (SF) om at forklare, hvordan havnene kunne hjælpes i tilfælde af stormflod. Det svarede han ikke på. Konsekvenserne ser vi nu," siger han videre.

Den tidligere minister Brian Mikkelsen (K), der er valgt på
Vestsjælland, hvor flere af de ramte havne ligger, har allerede været ude med en opfordring til regeringen om at komme havnene til undsætning.

Havne har stor lokal værdi
Dansk Sejlunions generalsekretær, Mads Kolte-Olsen, mener, at lystbådehavnenes store betydning for lokalt nærings- og fritidsliv bør tages med i overvejelserne.   

"Hvis ikke, politikerne erkender ansvaret for at have bragt havnene i klemme, så er der kun bådejerne til at betale regningen. Det vil være dybt urimeligt. Lystbådehavne er steder, hvor alle mennesker færdes, og hvor der skabes lokalt turist- og forretningsliv. Det er i alles interesse, at havnene er attraktive," siger Mads Kolte-Olsen. 

2,5 kr. kan redde havnene
Et foreløbigt estimat lyder på en samlet regning på over 20 millioner kroner for genetablering af de havne, der har ødelæggelser efter stormen.

FLID har beregnet, at hvis alle brandforsikringer hæves med blot 2,5 kroner om året(!), så vil der være penge nok i stormflodspuljen til at sikre lystbådehavnene mod skader i det omfang, som "Bodil" har medført.