Dansk Sejlunion27. november 2013 17:12

Unge sejlere vil skabe stærkere netværk

De unge deltagere på Klubkonferencen lavede deres egen workshop med ideer til, hvad klubberne kan gøre for at appellere til unge sejlere. Løsningen hedder stærkere netværk mellem de unge – på tværs af klubberne.

Et velkendt problem i sejlsporten er, at klubberne mister
unge medlemmer. Når sejlerne bliver 16-18 år får de nye interesser, der knytter sig til voksenlivet - samtidig med, at kravene til uddannelse bliver skruet i vejret.

Dansk Sejlunions projekt PULS & Vand i håret har stort
fokus på aktiviteter, der appellerer til unge - hvilket i høj grad prægede dagsordenen på årets Klubkonference.

Men hvad siger de unge selv?

For første gang havde Klubkonferencen deltagelse af en stor gruppe af unge sejlere. Knap 40 unge mellem 16 og 25 år var med i Vingsted, hvor de dannede deres egen workshop - med egne bud på, hvordan sejlsporten
bliver bedre til at motivere unge sejlere.    

Brainstorm
"Vi lavede en brainstorm og fandt hurtigt ud af, at bedre netværk er noget, som vi næsten alle sammen efterlyser," fortæller Frida Hangel, ung deltager ved Klubkonferencen - og medlem af Frederikssund Sejlklub.

Der er ikke langt fra tanke til handling. Så allerede inden
konferencen sluttede, havde de unge oprettet en ny Facebook-gruppe for unge sejlere - på tværs af klubberne.

Facebook-gruppen hedder "Ung til Ung - Dansk Sejlunion"

Trods navnet er gruppen uafhængig af Dansk Sejlunion. Indholdet er drevet af de unge selv - og det er netop en del af pointen.

Studieliv som barriere
"Ideen er, at her kan unge sejlere kommunikere med hinanden direkte. Uden, at det sker gennem klubben eller gennem Dansk Sejlunion," forklarer Christian Okkels fra Kolding Sejlklub.

Frida Hangel nævner et konkret eksempel en barriere, der får unge til at fravælge sejlsporten.

"Hvis du flytter til en ny by for at studere, så kan det
være lidt svært lige at gå ned til den lokale sejlklub, hvor du ikke kender nogen. Men med et netværk kan man komme i kontakt med nogle unge fra den nye klub - og så
er det nemmere at komme i gang," siger hun.

Sejlerfestival
Unge-workshoppen havde mange andre ideer, der også kredser om netværk og fællesskab som nøgleord for de unge i sejlklubberne.

Blandt ideerne var en sejlerfestival i sommerperioden, ungdomsweekender og i det hele taget initiativer, der skaber ung-til-ung kontakt på tværs af klubberne.

Billedet: Frida Hangel, Frederikssund Sejlklub, og Christian Okkels, Kolding Sejlklub var to blandt knap 40 unge på Klubkonferencen (Foto: Flemming Ø. Pedersen/Dansk Sejlunion)