Dansk Sejlunion11. januar 2013 21:05

Workshop for trænere – hvordan formidles reglerne?

At lære kapsejladsreglerne fra sig og at rådgive i protesthåndtering kan være en stor udfordring for trænere. I foråret 2013 har trænere mulighed for at deltage i "Regeldagen - en workshop" for trænere, hvis hovedformål er at blive god til at vejlede i protestbehandling.

At lære kapsejladsreglerne og at stå i en protestsituation kan være en ordentlig mundfuld for mange sejlere. Og det kan være en lige så stor udfordring for trænere at lære kapsejladsreglerne fra sig og rådgive sejlere i håndtering af protestsituationer.

På den baggrund udbydes workshoppen "Regeldagen - en workshop for trænere", hvor trænere, som enten har gennemgået et regelkursus eller har et godt kendskab til kapsejladsreglerne, bliver rustet til at formidle kapsejladsregler og at rådgive sejlere i protestbehandling. Workshoppens hovedformål er at trænerene bliver klædt på til at vejlede deres sejlere om protester og protestsituationer.

En af de store udfordringer for en sejler, som står i en protestbehandling de første gange, er, at proceduren kan være forvirrende. Trænere kan være gode sparringspartnere for den enkelte sejler, og gennem situationsspil og øvelser vil træneres kompetencer i formidling og rådgivning få et løft ved deltagelse på workshoppen.

Kom ned i niveau og tag sejleren i hånden
Underviser på workshoppen, Jens Villumsen, fortæller:

"Sommetider er den enkelte sejler ikke forberedt på, at en protestbehandling drejer sig om at få klarlagt det mest sandsynlige scenarie ud fra parternes forklaringer. Idéen med "Regeldagen" er, at trænere bliver i stand til at formidle kapsejladsreglerne og supportere deres sejlere i forbindelse med protester. Både kapsejladsregler og protestbehandling kan være forvirrende for sejlere, når de er ude til stævner. Derfor er det en klar fordel, hvis man er godt forberedt, og ved nøjagtig hvad der foregår. Men en ting er at kende reglerne og vide, hvordan protester behandles. Kunsten er at gribe tingene rigtigt an, og det gælder både for sejlere og trænere. På "Regeldagen" lærer trænere gennem forskellige workshops, hvordan man skal 'gå ned i niveau, tage sine sejlere i hånden og føre dem op ad trappen'. Kort og godt er "Regeldagens" forskellige workshops en slags tillægskurser og en opgradering, hvor trænere får nogle pædagogiske værktøjer til at formidle og rådgive", slutter Jens Villumsen, der tidligere har lavet workshoppen for et tysk sejlerakademi.

Tilmeld dig "Regeldagen" allerede nu
"Regeldagen - en workshop for trænere" finder sted d. 26/3 på Byggecentrum i Middelfart.

Tilmeldingen til workshoppen er åben for trænere, der enten har gennemgået et regelkursus, eller har et godt kendskab til kapsejladsreglerne.

Tilmeld dig "Regeldagen - en workshop for trænere" gennem Dansk Sejlunions kursuskalender.