Dansk Sejlunion17. januar 2013 15:14

Vil du være med til at udvikle fremtidens navigationssystem?

Geodatastyrelsen inviterer sejlere til at deltage i et pilotprojekt, hvor der navigeres med hjælp fra iPads.

Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrelsen) har sendt følgende invitation til danske sejlere:

Geodatastyrelsen sætter et pilotprojekt i søen i denne sommer i samarbejde med det svenske firma Seapilot AB og med støtte fra

Søsportens Sikkerhedsråd
Søfartstyrelsen
Danmarks Meteorologiske Institut
Sjöfartsverket i Sverige
Dansk Sejlunion
Danske Tursejlere
Danmarks Fritidssejler Union

Projektet skal teste navigationssoftware udviklet til iPad-2 eller højere version og iPad Mini version 1 eller højere, alle med 3G/GSM funktionalitet.  Testsejladsen kommer til at dække de indre danske farvande og den svenske vestkyst.

Hvad forventer vi af dig?
Du skal have egen fritidsbåd, bestået duelighedsbevis (teoretisk og praktisk) og enten den  nævnte iPad eller iPad Mini. Derudover forventer vi, at du bl.a. vil udfylde et spørgeskema før og efter sejlperioden.

Du får:

  • Først og fremmest mulighed for at dyrke din interesse, samtidig med at du hjælper fritidssejlsporten.
  • Digitale søkort og software bliver stillet gratis til rådighed samt papirsøkortpakker som backup.
  • Derudover får du æren af at være med i et projekt, som i internationalt perspektiv er det første af sin slags.  

Sejladsen skydes i gang den 1. maj og varer til den 29. september - vil du være med? 
Synes du, at alt dette lyder spændende, afholder Geodatastyrelsen to informationsmøder, hvor du inviteres til at møde op og høre mere om projekt "Sikker Kurs" og melde dig som interesseret.

Informationsmøderne foregår

  • i Roskilde den 20. februar på Comwell hotel fra kl. 19:30 - 21.30
  • og i Fredericia i forbindelse med bådmessen den 23. februar kl. 14:00 - 15:30

Af hensyn til mødernes praktiske arrangement vil vi sætte stor pris på at modtage en uforpligtende forhåndstilkendegivelse om din deltagelse senest mandag 18. februar. Send besked til smg@gst.dk.

Læs mere på gst.dk...