Dansk Sejlunion10. januar 2013 23:10

Junior Nordisk Mesterskab 2013 i Vänersborg

Junior Nordisk Mesterskab (JNOM) afholdes i år i Vänersborg, Sverige den 24.-28. juli.

De nviterede klasser til JNOM er:

-    Optimist
-    Zoom8
-    Laser 4.7
-    Laser Radial
-    Europe
-    RS FEVA
-    29er
-    470
-    RS:X

Indbydelse i form af "Notice of Race" til et af de største internationale ungdomsmesterskaber i Europa ligger nu klar på stævnets hjemmeside. Her findes også information om camping og evt. hotel.

JNOM er åben for deltagelse fra alle lande i Nordic Sailing Federation (NordicSF): Danmark, Estland, Finland, Island, Norge og Sverige.

Endvidere inviteres deltagere fra Letland, Litauen og Rusland, idet Nordic Sailing Federation i 2011 besluttede at invitere udvalgte lande til mesterskabet m.h.p. at styrke samarbejdet i regionen omkring Østersøen.

Sejlere med "udefra"
JNOM 2012 i Estland var første gang med deltagere udenfor Nordic Sailing Federation, og evalueringen herfra var generelt positiv. På baggrund heraf besluttedes også i 2013 og 2014 at invitere deltagere fra Letland, Litauen og Rusland.

Nordic Sailing Federation vil efter 3 år evaluere dette "udvidede" JNOM stævne m.h.p. hvordan JNOM skal udvikles i fremtiden.

Regler for Nordiske Mesterskaber kan findes her...

Foto: TORM JDM 2008, Dexia.