Dansk Sejlunion9. januar 2013 14:56

15/1 er deadline for forslag til generalforsamlingen

Alle klubberne modtog inden jul brev med advisering af Dansk Sejlunions generalforsamling, som afholdes lørdag den 6. april 2013 i på Scandic Odense, kursus- og konferencecenter.

Endvidere varslede vi deadline den 15. januar 2013 kl. 12.00 for klubbernes forslag til generalforsamlingen jævnfør Dansk Sejlunions vedtægter.

Dette blev samtidig også varslet her på siden...


Modtagne forslag fra klubberne forelægges herefter Dansk Sejlunions bestyrelse, som når materialet udsendes sammen med dagsorden, vil supplere forslaget med bestyrelsen eventuelle kommentarer til forslaget inden selve behandlingen heraf på generalforsamlingen.

Alle dokumenter til generalforsamlingen vil løbende up-loaded på denne webside - generel information, valg til poster, årsrapport, årsberetning, dagsorden, forslag, seminarinformation m.v.

Eventuelle spørgsmål vedr. Dansk Sejlunions generalforsamling kan rettes til Anni Jensen, tlf. 4326 2188, mail: anni.jensen@sejlsport.dk