Dansk Sejlunion26. september 2012 15:33

Over 200 børn og unge til PRØV NOGET NYT

Til PRØV NOGET NYT arrangementerne i 2012 har over 200 børn og unge prøvet kræfter med andre jolletyper, end den de sejler i til daglig. Erfaringen viser, at sejlerne får ny gejst og motivation, når de i teenageårene prøver eller skifter til nye jolletyper

Stærkere forankring i sejlsport

Erfaringsmæssigt viser det sig, at når børn og unge prøver forskellige former sejlads, giver det en stærkere forankring i sejlsporten. Særligt i alderen 10-18 år er det hensigtsmæssigt, at børn og teenagere afprøver mange forskellige former for sejlsport, herunder 1- og 2-personsjoller, kølbåde, flerskrog, windsurfing osv. Og det er præcis dette, de godt og vel 200 sejlere er blevet præsenteret for til dette års PRØV NOGET NYT arrangementer.  De arrangerende klubber af PRØV NOGET NYT understøtter dermed de to anbefalede spor for hensigtsmæssig tilrettelæggelse af aldersrelateret træning i sejlsport, nemlig "Motionist-vejen" og "Elite via afprøvning-vejen".


ATK_Cotes_model.jpgLæs mere om Cotés-modellen ved at trykke på billedet

Nedbryd barrierer med PRØV NOGET NYT

Det er en væsentlig pointe i ATK, at "motionistsejler-vejen" og "elite via afprøvning-vejen" følges ad indtil 15-årsalderen. Det er således nemt at skifte mellem de to spor. Motionisten, der bliver grebet af at sejle kapsejlads og gerne vil se, hvor langt talentet rækker, har stadig chancen. Omvendt kan kapsejleren, der mister lysten til hård træning, men stadig elsker at sejle, uden problemer bevare sin tilknytning til sporten - og måske optrappe senere hen, hvis motivationen vender tilbage. Det sker kun sjældent, at sejlere, der fra en tidlig alder har specialiseret sig, og nærmest kun har prøvet at træne målrettet, ender med at finde sig til rette som motionister. Oftest vælger de helt at forlade sejlsporten pga. en uhensigtsmæssig barriere med tidlig specialisering.

"Det er utrolig positivt med klubber, der arrangerer PRØV NOGET NYT. Klubberne, der afvikler PRØV NOGET NYT arrangementer, er med til at nedbryde en kæmpe barriere i sejlsport for børn og unge. Nemlig dén barriere, at mangel på udfordring ofte er den direkte anledning til, at nogle børn og unge helt stopper i sporten", siger udviklingskonsulent og tovholder for PRØV NOGET NYT arrangementer, Mads Flyger.

Læs mere om, hvornår det er hensigtsmæssigt at skifte jolletype i bogen "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge, 8-25 år" ved at trykke på linket.

Køb bogen "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge, 8-25 år" i Sejlershoppen.dk. (bemærk klubpris kr. 50,- + forsendelse).

Klubber, der ønsker at vide mere om at afvikle PRØV NOGET NYT, kan rette henvendelse til udviklingskonsulent Mads Flyger.