Dansk Sejlunion14. september 2012 12:46

Invitation til talent- og landsholdstræningslejr

Den årlige træningslejr for talent- og landsholdssejlere afholdes i uge 42 i Oure i dagene 13.-17. oktober. Se her invitation.

Dansk Sejlunion inviterer til uge 42 træningssamling som igen i år bliver på Skolerne I Oure Sport & Performance´s rammer. Samlingen bliver i år gjort større end den plejer, idet det samtidig er landsholdsamling for vores olympiske sejlere.

Hvornår?
• Træningslejren starter lørdag den 13. oktober kl. 1200 på havnen i Lundeborg (Oures træningsklub). Der er et kort skippermøde kl. 1200, hvor det forventes at alle sejlere har båden klar til sejlads umiddelbart efter mødet.
• Træningslejren slutter onsdag den 17. oktober på havnen i Lundeborg med en kort fælles afslutning.

Hvem kan deltage?
• Sejlere med tilknytning til Dansk Sejlunion Talentcentre og Kraftcentre.
• Sejlere på Dansk Sejlunion Talenthold
• Sejlere på Dansk Sejlunion Ungdomslandshold (der er mødepligt)
• Sejlere på Dansk Sejlunion Olympiske Udviklingslandshold og Landshold (der er mødepligt)
• Sejlere som søger om optagelse på Talenthold og Ungdomslandshold
• Zoom8 klassen inviteres til at komme med i alt 15 sejlere.

Læs mere i invitationen du kan downloade her…