Dansk Sejlunion3. september 2012 23:47

Godt afviklet TORM Ungdoms Grandprix

TORM Ungdoms Grandprixet d. 1.-2. september blev afviklet i fantastisk vejr, hvor nogle sejladser blev trukket tæt ind under land til glæde for publikum. På trods af, at Aarhus Sejlklub årligt afvikler talrige stævner, var en stor del af de drivende kræfter bag stævnet nye forældre fra ungdomsafdelingen.

Forældre engagerer sig
TORM Ungdoms Grandprixet d. 1.-2. september blev i år arrangeret af ungdomsafdelingen i Aarhus Sejlklub, hvor mange af kræfterne bag at arrangere og afvikle stævnet var nye forældre. Henrik Voldsgaard, der havde sin debut som stævneleder, fortæller:

"Som ungdomsafdeling tog vi en beslutning om, at vi ville drive stævnet inden for ungdomsafdelingen. Vi ønskede både at integrere nye forældre i klubarbejdet og kvittere for støtten fra hovedorganisationen. Det er en 'win-win-situation', fordi der så samtidig opbygges en bredere stævnekompetence i klubben som helhed. Jeg synes det lykkedes over al forventning at afvikle stævnet med en blanding af helt nye frivillige forældre, erfarne sejlerforældre og naboklubberne.

Det lykkedes også, forud for stævnet, at lave aftaler med en række sejlerforældre fra andre klubber om at tage del i at afvikle stævnet - både til lands og til vands. Den opbakning er vi rigtigt glade for - og så bidrager det til at skabe nye og uvurderlige netværk på tværs af sejlerverdenen.

Vi har fået rigtigt mange positive tilbagemeldinger på både vores måde at organisere stævnet på, og på den måde vi som arrangører har mødt sejlerne på. Og så har vi modtaget gode ideer til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Det er vi rigtigt glade for. Tilbage står nu den opgave at få systematiseret de erfaringer, vi har fået ud af stævnet, netop fordi stævnet i høj grad blev drevet af nye frivillige forældre. Målet med at systematisere erfaringerne er dels at gøre arbejdet lettere og dels at spare på den vigtigste ressource, enhver sejlklub besidder - nemlig de frivillige kræfter!"

Til TORM Ungdoms Grandprix deltog i alt ca. 120 joller fordelt på klasserne E-jolle, Laser Standard, Laser Radial og 29'er

Se resultaterne fra TORM Ungdoms Grandprix d. 1.-2. september

Læs mere om forældres engagement i klubber i Dansk Sejlsports Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK).

(Foto: Christian Toft)