Dansk Sejlunion10. september 2012 15:43

Find inspiration til træningsøvelser

I Dansk Sejlunions øvelsesdatabase kan instruktører og trænere udveksle gode lege og træningsøvelser.

At variere repertoiret af træningsøvelser i klubbens træning er en del af Dansk Sejlsports Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK).

Instruktører og trænere med forskellig baggrund har gennem tiden udvekslet og nedskrevet forskellige træningsøvelser. Træningsøvelserne er blevet samlet i en øvelsesdatabase, som alle landets instruktører, trænere og sejlere kan trække på.

Ved blot at vælge øvelsens kategori, som kan være bådhåndtering, taktik, meteorologi, leg eller lignende, og vælge sejlernes kundskabsniveau i Diplomsejlerskolen, kan man i øvelsesdatabasen få 'leveret' en lang række forskellige og præcise beskrivelser af lege og træningsøvelser. På den måde kan man ved brug af øvelsesdatabasen variere øvelser og kvalitet i klubbens træning.

Øvelsesdatabasen er dynamisk og udvikles løbende med nye træningsøvelser, som indsendes af sejlere, instruktører og trænere fra instruktører og trænere i hele landet.

Har du lyst til at være med til at sætte dit præg på fremtidens sejlads træning i Danmark med dit input af gode lege og træningsøvelser så kontakt udviklingskonsulent Allan Borch Madsen på tlf. 29 16 08 16 eller mail allan@sejlsport.dk

Se øvelsesdatabasen her og find inspiration til varierede træningsøvelser.