Dansk Sejlunion28. september 2012 13:40

Få internationalt målebrev hos Dansk Sejlunion

Sejlere som ønsker at sejle mere international respit- og/eller havkapsejlads kan opnå internationale målebreve via Dansk Sejlunion. Lige nu anbefales ORCi-reglen.

Danske kølbådssejleres interesse for at sejle udenfor Danmark, efter de internationale måleregler, har i mange år desværre været temmelig begrænset. Alligevel har Dansk Sejlunion altid haft en service, som kunne sikre interesserede sejlere relevante internationale målebreve.
 
Danske arrangører og storbådssejlere viser nu igen interesse for internationale kapsejladser, hvor der også kommer deltagere fra andre lande, især landene i Nordeuropa.
 
ORCi
I dag er ORCi den internationale måleregel, som Dansk Sejlunion vil anbefale til danske sejlere og arrangører. Sejlere kan via Dansk Sejlunion opnå dette målebrev. Læs mere herom på sejlsport.dk/orc...

Da antallet af ORCi målebreve i Danmark har været meget begrænset igennem en længere årrække, har Dansk Sejlunion sikret målebrevsservice via en aftale med vores kollegaer i det tyske sejlforbund, både m.h.p. måling samt udstedelse af det årlige certifikat.
 
IRC
Danske sejlere kan stadig også få et IRC-certifikat via Dansk Sejlunion, men det er et system, der kun haft en kort opblomstring i Danmark for nogle år siden. I 2012 har Dansk Sejlunion ikke udstedt IRC-certifikater, og det maksimale antal certifikater har været 17 i 2010, bl.a. til deltagere i Big Boat Challenge.

Internationale måleregler i 40 år
Dansk Sejlunion har i mere end 40 år administreret internationale måleregler, som en løbende service til danske sejlere; engang IOR, senere IMS, de sidste mange år ORCi og nogle få år også IRC.

Foto: Kurt Arrigo/Rolex.