Dansk Sejlunion19. september 2012 12:51

Engangsgebyr til skibsregister skal erstattes

Thomas Pedersen
Foto: Thomas Pedersen

Dansk Sejlunion har gjort indsigelser overfor nye gebyrer for fritidsfartøjer i skibsregisteret.

"Det var med stor glæde jeg læste, at Søfartsstyrelsen forslår, at man fjerner den særlige afgift på optagelse af fritidsfartøjer i skibsregistret," siger Dansk Sejlunions sejladschef Steen Wintlev.

Glæden blev dog hurtigt dæmpet noget, da Søfartsstyrelsen samtidig foreslår at sejlerne fremtidigt skal betale et årligt gebyr for at stå i registreret. Der er ingen overgangsordning, så sejlere der netop har betalt 6000 kr. for optagelse bliver også pålignet det nye gebyr.

Dansk Sejlunion har gjort indsigelser overfor denne urimelighed.

Årligt gebyr
Størrelsen på de nye gebyrer bliver ca. 800 kr. årligt, hvis båden har en bruttotonnage på under 20, mens skib over 20 skal betale 1200 kr. og skibe over 500 betaler 2400 kr.

Det årlige gebyr på skibe i skibsregistret vil indbringe 11 mio. kr. til Søfartsstyrelsen. Disse penge skal bruges til drift af registret og til afledte myndighedsopgaver i Søfartsstyrelsen, skriver man i forslaget til revision af loven.

De små betaler
Når Dansk Sejlunion regner på tallene viser der sig en helt urimelig fordeling mellem store og små skibe. Ud af de 11 mio. kr. skal de små skibe betale en andel på 8 mio. kr. Fritidsbådene betaler alene 4,5 mio. kr. I forvejen betaler fritidsbåde en markant højere afgift ti staten ved registrering og ved registrering af pant i båden.

"Vi har forgæves forsøgt at finde de afledte myndighedsopgaver Søfartsstyrelsen bliver pålagt af fritidsbåde, som optages i skibsregistret. Det viser sig at være de myndighedsopgaver der under alle omstændigheder dækkes af den 1% afgift bådejere i dag betaler til staten," udtaler Steen Wintlev.

Dansk Sejlunion har i sit høringssvar lagt op til at den urimelige byrdefordeling ændres og at det fremtidige gebyr afspejler den reelle belastning af skibsregistret og de konkrete afledte myndighedsopgaver.

Flere gebyrer
I forlaget lægges der også op til ændringer af de gebyrer man betaler for udstedelse af kvalifikationsbeviser. Dansk Sejlunion har ikke kunne få et klart svar på, om dette også omfatter fritidssejleruddannelserne, fx bevis for bestået duelighedsprøve.

"Vi anerkender helt, at det nuværende gebyr på 40 kr. ikke dækker omkostningerne ved at udstede beviset, men ved fastsættelse af et nyt beløb skal man være opmærksom på ikke at fratage sejlere lysten til at give sig i kast med disse uddannelser," siger Steen Wintlev.

Dansk Sejlunion har opfordret til at Søfartsstyrelsen går i Dialog med Dansk Sejlunion om diverse gebyrsatser.

Forslaget og alle høringssvar er nu til behandling i Søfartsstyrelsen og det endelige forslag skal derefter fremlægges i Folketinget.

Foto: Thomas Pedersen.