Dansk Sejlunion17. august 2012 22:09

PRØV NOGET NYT i sensommeren

Erfaringerne i Dansk Sejlsports Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK) viser, at børn og unge får en stærkere forankring i sejlsporten ved at afprøve forskellige bådtyper. Til PRØV NOGET NYT arrangementer har børn og unge mulighed for at stifte bekendtskab med flere forskellige bådtyper.

Sigter mod en sen specialisering

Alsidighed giver en stærk forankring i sejlsporten, og at prøve kræfter med forskellige former for sejlads giver børn og unge en mere komplet bagage fra sporten. Erfaringsmæssigt giver alsidighed børn og unge større glæde ved at sejle og lyst til at fortsætte i sejlsport. Derfor er anbefalingen i ATK også, at unge sejlere bør specialisere sig sent - hvis de vel at mærke har lyst til at specialisere sig!

ATK_Cotes_model.jpg

Bred pailette af tilbud

Sejlsporten er privilegeret med dens store pailette af appellerende tilbud til unge. Og med relativt få ressourcer kan klubber afvikle PRØV NOGET NYT-arrangementer.

Kort fortalt er konceptet PRØV NOGET NYT, at klubben inviterer unge sejlere til et arrangement, hvor de kan komme og prøve kræfter med andre typer joller eller brætter, end de sejler i til daglig. Set i lyset af ATK er PRØV NOGET NYT-arrangementer en imødekommelse af unge idrætsudøveres generelle ønske om, at man vil udvikle sig gennem at dyrke idræt.

Det skal være let for sejlerne at deltage i et PRØV NOGET NYT-arrangement, og derfor stiller klubben med materiel i et omfang, så sejlerne blot skal dukke op med deres sejlertøj. Den arrangerende klub sørger også for, at der er instruktører til rådighed, så sejlerne kan få svar på diverse spørgsmål om de nye ting, der bliver prøvet af.

Se sensommerens PRØV NOGET NYT arrangementer her.

Se mere om konceptet PRØV NOGET NYT for klubber, som har lyst til at lave PRØV NOGET NYT arrangementer.