Dansk Sejlunion28. august 2012 11:29

Flere jolletyper i samme kapsejlads

Formatet for kapsejlads i joller er som bekendt ofte klassesejlads på individuelle baner. På klubniveau og til regionale stævner kan der imidlertid være flere gevinster ved at åbne op for ’alternative’ kapsejladsformater, bl.a. fordi det kan aktivere flere sejlere og skabe netværk.

Flere sejlere på vandet
At variation i træning og alternative former for kapsejlads giver junior- og ungdomssejlere nye oplevelser i sejlsporten er et af punkterne i Dansk Sejlsports Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK). Et eksempel på en klub, der har taget det til sig, er Ringkjøbing Sejlklub, som traditionen tro har afviklet et efterårsstævne for ungdomssejlere, hvor også naboklubberne var inviteret. Til stævnet var der repræsenteret Laser, Zoom8, Feva, Tera, E-joller og Optimister. Jolleklasserne Laser, Zoom8, Feva, Tera og E-joller sejlede efter lystal med fælles starter på den samme bane, hvilket gav kapsejladserne nogle ekstra dimensioner. Michael Mejer fra Ringkjøbing Sejlklub fortæller:

"Klubben holder som regel et stævne i efteråret, hvor andre klubber er inviteret. I år valgte vi at gøre det hele mere enkelt. Vi havde to baner - en lille bane til de mindst prøvede Opti-sejlere og en stor bane, hvor der blev sejlet efter lystal. I stedet for at lave en trapezbane gjorde vi også selve banen mere enkel. Inspireret af banerne fra OL lagde vi en op-ned bane med en gate med to bundmærker. Så der var et langt opkryds og et lænseben, hvor sejlerne selv måtte vælge side. Inden sejladserne var der lidt skepsis, fordi der måske kunne opstå ventetid for de hurtigste joller, men faktisk viste det sig, at det fungerede ret godt. Ideen med at sejle efter lystal på en simpel bane kom sig af, at vi har en kapsejladsdag hver uge, og der vil vi gerne, at alle kan sejle med, så vi bliver flere. Det giver også noget rent socialt, at man nedbryder barrieren i klassementet i forhold til hvilke jolletyper, man sejler. Så konkurrencemæssigt giver det flere sejlere, men ikke mindst er der også en social dimension, fordi man netop konkurrerer i den samme sejlads".

Kapsejlads som regionalt netværk
Weekendens sejladser til stævnet i Ringkjøbing Sejlklub med ca. 30 deltagere er et godt eksempel på, hvordan sejlklubber i en region kan etablere og styrke et regionalt netværk ved at tilbyde ungdomssejlere aktiviteter, hvor de kan mødes med sejlervenner fra andre klubber uden at tage højde for jolletyper. Det er nemlig tilfældet, at mange ungdomssejlere rundt om i landet i forvejen deltager i fælles regionale Sommercamps, og med et stævne som det forgangne får sejlerne dermed mulighed for at møde deres sejlervenner fra andre klubber. Lise Bennetsen fra Bork Baadelaug fortæller: 

"Det giver nogle fede elementer, når vi sejler efter lystal, altså at det er 'alle mod alle' uanset jolletype. Men det giver også noget socialt. Mange af os havde mødt hinanden til Sommercampen i Sunds, så vi kendte mange fra de andre klubber. Det er jo ikke et vanvittigt stort stævne, og det gør det også hyggeligt og sådan. Det der med, at der sker noget nyt er fedt. Det er fedt med nogle tiltag med noget andet end de sædvanlige baner som for mit vedkommende er trapez-bane i Laser. Taktisk kræver det også mere af sejlerne med en alternativ form for bane. Jeg er faktisk taget fra stævnet med en større viden om min jolles performance. Så stævnet har helt klart givet en fed inspiration, og vi vil forsøge os med andre typer baner i træningen i Bork. Det gav også meget, at vi snakkede på kryds og tværs af bådtyperne. Fx at vi kunne snakke mere direkte om situationerne på vandet uden at skulle forklare så meget. Og så var det hyggeligt, at vi snakkede mere på kryds og tværs af bådtyperne under ventetiden i starterne. Så socialt har det givet meget, og så var banen meget mere taktisk udfordrende".

Varierede formater er aldersrelateret træning
Formatet med at sejle i flere bådtyper efter handicapregler kan være en god videreførelse af simpel kapsejlads som fx konceptet TORM Enkel Kapsejlads. De alternative former for kapsejlads er i tråd med Dansk Sejlsports Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK), hvor det anbefales, at ungdomssejlere stifter bekendtskab med forskellige former for sejlads og herunder at blive præsenteret for sejlsportens mange variationer og tilbud. De alternative formater har ofte har fokus på læring og færdigheder frem for resultater, og det giver erfaringsmæssigt den enkelte sejler følelsen af at indgå i en større social sammenhæng.