Dansk Sejlunion23. august 2012 23:08

Den røde tråd i klubtræningen

Vejen fra nybegynder til kompetent sejler går via Diplomsejlerskolen, der samtidig giver klubberne en fælles reference at arbejde ud fra. Diplomsejlerskolen er et vigtigt redskab i Dansk Sejlsports Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK)

En bredt funderet "Sejleruddannelse"
Diplomsejlerskolen er Dansk Sejlunions store og bredt funderede sejleruddannelse. Udbuddet tæller omkring 20 diplomer fordelt på joller, kølbåde og windsurfing. Sejlerne begynder med de basale færdigheder og bevæger sig derefter op gennem diplomerne i takt med, at de trin for trin tilegner sig nye kompetencer.

Diplomsejlerskolen er et centralt led i Dansk Sejlunions ambition om at dirigere ungdomsarbejdets fokus i retning af færdigheder og udvikling frem for kapsejladsresultater, bl.a. fordi anbefalingen i Dansk Sejlsports Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK) er at sigte mod en sen specialisering, hvis man vel at mærke har lyst til at specialisere sig i en jolletype eller disciplin.

Således bygger hvert diplom på en række konkrete færdigheder, som den enkelte sejler skal kunne, vide, turde eller have prøvet. Alt sammen nøgterne og brugbare færdigheder, som sejlerne kan arbejde systematisk med, og hvor de hele tiden kan følge og fornemme deres egen udvikling - hvilket i sig selv er en god motivationsfaktor i træningen.

Diplomerne er samtidig et godt redskab for trænere og klubledere, fordi de kan tilrettelægge træningen med udgangspunkt i det niveau, som sejlerne befinder sig på. Ved at henvise til aktiviteterne i Diplomsejlerskolen er det nemt at forklare fx forældre og nye trænere, hvordan klubben arbejder. Diplomerne er ganske enkelt den røde tråd i klubbens uddannelse af sejlere, og derfor er der også udgivet en Vejledning til Diplomsejlerskolen til trænere.

Tre søjler
Dansk Sejlsports Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK)og dermed også Diplomsejlerskolen lægger stor vægt på alsidighed. Det gælder i forhold til sejlform (kapsejlads, tursejlads, opgavesejlads osv.), og det gælder i forhold til bådtype. Alsidigheden understreges af de tre søjler, som diplomerne er inddelt efter:

Joller (1-persons og 2-personers)
• Kølbåde
Windsurfing

Budskabet til sejlerne er, at uanset om du sejler 1-persons eller 2-personers jolle, kølbåd, dyrker windsurfing eller noget helt femte, så er vi alle sammen SEJLERE. Vi befinder os blot i forskellige discipliner. Hvis du skifter, er der med sikkerhed nye diplomer i vente - og dem, du allerede har taget, mister ikke deres værdi af den grund. Selv om sejlsport favner bredt, så er mange af de grundlæggende færdigheder brugbare på tværs af bådtyperne, hvilket også kommer til udtryk i Diplomsejlerskolens Logbog, som er den enkelte sejlers private bog over færdigheder og Diplomer. At inspirere til alsidighed er således en af Diplomsejlerskolens vigtigste opgaver, hvilket ligger i direkte forlængelse af ATKs målsætning om, at børn og unge prøver mange forskellige bådtyper i de tidlige år.

Seks diplomer på to år
Diplomserien er forskellig for henholdsvis joller, kølbåde og windsurfere. Der er fem diplomer til kølbåde, og tre til windsurfing.

Jollerne har ti diplomer at stræbe efter. Det tre første (Sæl, Søløve og Delfin) er fælles for alle, mens de næste tre (Sejler 1, 2 og 3) har separate udgaver til både 1-persons og 2-personers joller. Serien slutter med fire fælles overbygningsdiplomer, Sejler 4, 5, 6 og 7.

Dansk Sejlunion anbefaler, at børn og unge begynder at gå til sejlsport efter sommerferien. Sensommerens varme er rart for nye sejlere, der skal vænne sig til vandet. Nybegyndere bliver hurtigt introduceret til Diplomsejlerskolen. Sæl Diplom tager de allerede det første efterår. Søløve Diplom følger om vinteren, Delfin næste forår, og så kommer ellers Sejler 1, 2 og 3 over henholdsvis efteråret, vinteren og det efterfølgende forår. Hvis børnene følger planen, kan de således tage de seks første jollediplomer i løbet af deres to første sæsoner i sejlklubben. Med Sejler 3 Diplom i bagagen kan børnene i princippet sejle uden træner, om end det naturligvis stadig skal foregå i henhold til klubbens sikkerhedsregler. De fire sidste diplomer er mere konkurrenceorienterede end de første seks, og det tager længere tid at få dem i hus.

Hvis klubben vil vide mere om Diplomsejlerskolen, skal man kontakte en af Dansk Sejlunions Udviklingskonsulenter.