Dansk Sejlunion4. juli 2012 22:00

En helt speciel træningsaften

En vigtig opgave i dansk sejlsport er at tilbyde børn og unge sejlere hensigtsmæssig træning i klubberne med fokus på den gode oplevelse og passende udfordringer til den enkelte sejlers niveau. I et samarbejde med en række af landets klubber bliver instruktører superviseret af Dansk Sejlunions ATK-ambassadører.

Årligt uddanner Dansk Sejlunion ca. 400 instruktører til instruktion og træning på klubniveau i jolle-sejlads og windsurf. Under visse forudsætninger har Dansk Sejlunion i 2012 tilbudt klubber at få en erfaren ATK-træner ud på et antal træningsaftner for at give en kompetent sparring ud fra sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK).

Praktisk håndtering er en balancegang
"Det jeg møder ude i klubberne som erfaren sejler og ATK-mentor er for det første et stort engagement fra instruktørerne", fortæller 49'er-landsholdssejleren Jonathan Bay. "Det er virkelig opløftende at komme ud og se, hvor meget instruktørerne gerne vil. Men det jeg møder er også, at de små simple redskaber til en effektivisering kan være svære at få i spil for den enkelte instruktør bl.a. pga. traditioner og kulturen i den enkelte klub. Og når jeg siger effektivisering mener jeg ikke resultatorienteret træning i forhold til kapsejlads. Her snakker jeg om, at den praktiske håndtering i aldersrelateret træning er en balance mellem den pædagogiske formidling af øvelser sat i forhold til at give sejlerne en udfordring i øvelser, der passer til deres niveau. I sidste ende giver det de største succesoplevelser, hvis sejlernes erfaring vokser med variation i øvelser og selvorganiseret leg, og derfor skal den dygtige instruktør på klubniveau være fleksibel i forhold til den enkelte sejlers niveau og evner. Og så skal man huske at træning skal være leg".

ATK_47

Læringscirklen viser, hvordan læring kan fortsætte i det uendelige, fordi vi hele tiden tilegner os nye erfaringer og refleksioner, som sætter os i stand til at lære på et nyt og højere niveau. Lær mere på side 44-47 i bogen "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge, 8-25 år".

Ingen ens træningsaftner
At variation i øvelser er en god metode til at motivere sejlere passer godt ind i de præmisser, som kendetegner enhver træningsaften i en hvilken som helst klub. Dansk Sejlunions ATK-trænere møder fra tid til anden instruktører, som fortæller, at den aktuelle træningsaften, hvor Dansk Sejlunions ATK-træner er dukket op, er helt speciel af den ene eller anden grund.

"Faktisk gør det træningsaftnerne utroligt ens, at de er så forskellige", siger ATK-træner Jimmy Pedersen, som ofte arbejder med træningsplanlægningens overordnede struktur og den enkelte instruktørs styrker og svagheder. "Min anbefaling er på et overordnet niveau, at hvis man bruger Diplomsejlerskolen aktivt i træningen, har man allerede hér den røde tråd, som giver en struktur at arbejde ud fra og letter instruktørens planlægning meget. De simple planlægningsværktøjer som "Sejladshjulet", "De fem grundelementer" og for surfernes vedkommende "Fast-Fwd modellen" er nogle enkle modeller at forholde sig til, og det er mit indtryk, at trænerne bliver mere bevidste om det, når jeg motiverer til at bruge modellerne mere aktivt. Instruktørerne er jo blevet præsenteret for modellerne og Diplomsejlerskolen på instruktørkurserne og alle de klubber, jeg har besøgt, kan også se værdien i disse aspekter af ATK. Ved at have nogle planlagte realistiske mål for træningen både på den enkelte aften men også i forløb, får man frigivet nogle personlige ressourcer, så man som træner lettere kan få arbejdet med sine styrker og svagheder i forhold til trænerrollen. Her tænker jeg fx i forhold til læringscirklen i ATK. Det kan selvfølgelig lyde som om, at jeg tænker på en systematiseret tilgang til træning - men faktisk er jeg som windsurfer stor tilhænger af leg. Den dygtige træner er i stand til at understøtte sejlernes behov, hvilket vil sige, at man er i stand til at konstruere små legende og spontane momenter i træningen. På mine besøg i klubberne møder jeg et stort engagement, og det er simpelthen en gave til sporten, at vi nu har fået et koncept, som kommer ud i alle krogene af aldersrelateret træning og hensigtsmæssig planlægning - det gælder både for sejlklubberne og for surfklubberne".

Læs mere om sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK) ved at trykke på banneret til højre.