Dansk Sejlunion15. juni 2012 14:14

Kvalitetssikrende samarbejde om sejleruddannelser

Til glæde for sejlerne har Dansk Sejlunion indgået et samarbejde med Marstal Navigationsskole om sejleruddannelser.

Samarbejdet kommet på et rigtigt godt tidspunkt, hvor Dansk Sejlunion satser på udvikling af uddannelsestilbud til tursejlere.

Dansk Sejlunion og Marstal Navigationsskole er enige om, at  samarbejde om at udvikle uddannelser der sikrer et højt uddannelsesniveau og dermed sikrer glæden ved at sejle.

Marstal Navigationsskole kan med deres ekspertise kvalitetssikre de uddannelsestilbud Dansk Sejlunion udbyder til sejlere og klubber og er dermed en ideel partner i udvikling af uddannelser og kurser.

I de indledende drøftelser har mange emner været vendt. Mange af de nye navigationsinstrumenter i fritidsbåde er en oplagt mulighed for at udvikle kurser, som giver værdi til tursejleren. Endvidere er der mange områder indenfor navigation, meteorologi og lignende emner som kan udvikles til glæde for sejlerne. Mange af de drøftede emner kan tilbydes som e-learning, så man i ro og mag kan dygtiggøre sig derhjemme, netop på det tidspunkt hvor det passer ind i en travl hverdag.

Dansk Sejlunion udvikling af sejleruddannelser kan forhåbentlig følges op af et samarbejde med Søfartsstyrelsen om revision af de nuværende uddannelser, så sejleruddannelserne både med hensyn til form og indhold føres ajour. Dansk Sejlunion har allerede haft de første uformelle drøftelser med Søfartsstyrelsen og håber at de munder ud i en indkaldelse af fritidssejler uddannelsesudvalget, som ikke har været indkaldt i mange år.