Dansk Sejlunion17. juni 2012 08:08

Har du styr på havets motorveje?

Sejlsæsonen er i fuld gang og dermed møder masser af fritidssejlere erhvervstrafikken på havet. Spørgsmålet er om du har styr på reglerne omkring trafiksepareringssystemer.

Trafiksepareringssystemerne skal sikre at skibstrafikken for de største skibe på vandet sker forudsigeligt og sikkert. Især i Storebælt og Øresund er der stor trængsel med over 50.000 gennemsejlende last- og passagerskibe årligt. I danske farvande er der syv trafiksepareringssystemer, hvor det for fritidssejlere er vigtigt at kende søvejsreglerne.

Desværre opstår der farlige situationer, hvor fritidssejlere ikke respekterer trafiksepareringen og risikerer kollision med de store skibe. Skibe der har meget begrænset manøvreevne over kortere distancer og må tage højde for andre erhvervsskibe samt vanddybder i smalle løb som mellem Helsingør og Helsingborg.

Derfor er det en god idé inden turen ud på de danske farvande at opdatere sig med reglerne omkring trafiksepareringssystemerne. Dette kan gøres ved nedenstående kilder:

Søfartsstyrelsen: Sejl sikkert og lovligt i trafiksepareringer…

Søsportens Sikkerhedsråd om trafiksepareringssystemer…

Søfartsstyrelsen: Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer… (PDF)