Dansk Sejlunion1. maj 2012 15:12

Er klubben "Ungdomsvenlig"

Henover vinteren og i det tidlige forår har mange sejlklubber arbejdet aktivt med at formulere handlingsplaner i forbindelse med at blive godkendt som ”Ungdomsvenlig Sejlklub”. Et vigtigt element i klubber med et succesfuldt ungdomsarbejde er at have en forældrepolitik.

Forældre er en vigtig ressource
Forældre har erfaringsmæssigt en central rolle i forhold til at gøre det attraktivt at sejle for børn og unge. Først og fremmest er forældrenes opbakning af stor betydning for børnenes motivation og er dermed også vigtig i forhold til sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK).

Samtidig er forældre en stor ressource og ofte en afgørende forudsætning for, at sejlklubbens ungdomsafdeling kan drives som en frivillig organisation. Som et nyttigt redskab til at opbygge en frivillig organisation anbefaler Dansk Sejlunion at bruge funktionsbeskrivelser, hvor arbejdsopgaverne fordeles på en række funktioner, som fx "brovagt", "grejmand", "træneransvarlig" osv.

 ungdomsvenlig_skema.jpg

Et eksempel på en klub, som har formuleret funktionsbeskrivelser, og desuden har et fokus på forældre som frivillig ressource, er Sønderborg Yacht-Club. I SYC skal forældre i udgangspunktet deltage i det frivillige arbejde, og for at komme bedst i gang med det, afvikler klubben introduktionskurser for nye forældre i klubben. Når forældrenes engagement er afklaret, udarbejdes der en vagtplan, som både er relateret til opgaver på land og vand.
 
Ungdomsvenlig Sejlklub
På det ledelsesmæssige niveau er det naturligt i forhold til sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK), at klubbernes ungdomsarbejde holder et fokus på, at gøre klubben ungdomsvenlig. Dansk Sejlunion tilbyder klubber at blive godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub", hvis klubben er villig til at leve op til Dansk Sejlunions anbefalinger for et sundt ungdomsarbejde. At blive godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub" er ofte en proces over tid, hvor den største gevinst er, at rammerne omkring klubbens ungdomsarbejde bliver tjekket efter i sømmene. Klubber, som ønsker at blive godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub", skal tage kontakt til Dansk Sejlunions udviklingskonsulenter.

Læs mere om godkendelse som "Ungdomsvenlig Sejlklub" her.

Læs mere om "Ungdomsvenlig Sejlklub" og forældres rolle i relation til sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept i bogen "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge 8-25" år i onlineversion her.

Køb bogen "Aldersrelateret træning i sejlsport" i Sejlershoppen.dk. Pris: 50,- kr. + forsendelse.

Ungdomsvenlig_sejlklub.jpg