Dansk Sejlunion23. april 2012 16:25

230 nye instruktører i klubberne

Uddannelse af instruktører er et væsentligt område i sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK). I kursussæsonen 2011/2012 har Dansk Sejlunion uddannet knap 230 nye instruktører i sejlklubberne.

Succesfuld træning på klubniveau
I sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK) arbejdes der ud fra, at succesfuld træning handler om, hvilken metode der virker bedst i den givne situation. Trænerens engagement, udstråling og sociale kompetencer har en stor betydning for relationerne mellem træner og sejlere - ikke mindst i forhold til klubbernes yngste sejlere.

Dansk Sejlunions instruktør- og trænerkurser tager generelt afsæt i, at instruktørerne selv er kompetente sejlere, så hovedvægten ligger derfor på de pædagogiske kompetencer. På instruktør- og trænerkurserne lærer man bl.a., hvordan man som instruktør finder en hensigtsmæssig metode ud fra sejlernes alder, modenhed og motivation i relation til eksempelvis Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole.

Instruktørkurser også for talentsejlere
Ud over behovet for uddannede instruktører til den daglige træning på klubniveau, bruges Dansk Sejlunions instruktørkurser også i forbindelse med talentudviklingen i sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK). For sejlere på talentniveau er motivationen deling af viden og den kendsgerning, at man som sejler kommer ind i en refleksion, når man sætter ord på, hvad man gør. Skal man fx forklare et bestemt trim eller en taktisk finesse, så stiller modtagerne spørgsmål, og man kommer automatisk til at reflektere over de indarbejdede vaner, som måske kan have godt af lidt nytænkning. Derfor er instruktørkurserne obligatoriske for sejlere på Dansk Sejlunions udvalgte hold.

Stort antal instruktører hvert år
Dansk Sejlunion udbyder et bredt udvalg af træneruddannelser, og i kursussæsonen 2011/2012 er der i alt uddannet knap 230 nye instruktører til at varetage instruktion af sejlklubbernes yngre sejlere. Lægger man antallet af instruktører i windsurfingklubberne til, kommer man godt og vel over 300 nye instruktører på denne sæsons instruktørkurser.

Instruktion og aldersrelateret træning i sejlsport
Læs mere om sejlsportens instruktører i klubberne i onlineversionen af bogen "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge, 8-25 år" her.

Køb "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge, 8-25 år" i Sejlershoppen.dk.
Pris: 50,- kr. + forsendelse.

ATK_forside.jpg