Dansk Sejlunion24. april 2012 16:16

Øvelser til klubbens træning

En af anbefalingerne i sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK) er, at man i klubbens træning tilbyder ungdomssejlerne forskellige og varierede øvelser. I Dansk Sejlunions øvelsesdatabase kan klubbens trænere finde mange forskellige inspirerende øvelser.

Variation motiverer
Sejlere motiveres til at dyrke sejlsport af vidt forskellige grunde. Nogle eksempler er den grundlæggende interesse for sejlsport, afveksling og udfordring i hverdagen, det frie liv i naturen og på vandet, anerkendelse fra forældre, lyst til konkurrence osv.. Derfor gør man som træner klogt i at gøre træningen varieret og attraktiv for den enkelte sejler.

I Dansk Sejlunions øvelsesdatabase kan trænere hente en masse forskellige øvelser til inspiration, så man fornyer og varierer træningen i klubben på alle niveauer af Diplomsejlerskolen. Ligeledes kan trænere finde stor inspiration i den 256 sider lange bog "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge 8-25 år".

ATK_forside.jpg

Øvelser til klubbens træning
Se Dansk Sejlunions øvelsesdatabase på www.sejlsport.dk/ungdom i menuen "Instruktion og træning".

Læs onlineversionen af "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge 8-25 år" eller køb bogen i Sejlershoppen.dk til kun kr. 50,- plus forsendelse.

I bogen "Træningsøvelser til kapsejlads" kan trænere også finde stor inspiration. Køb bogen i Sejlershoppen.dk

Træningsøvelser til kapsejlads - forside.jpg