Dansk Sejlunion30. marts 2012 14:06

Nysted Sejlklub 100 år

100 års jubilæet blev fejret i dag i strålende solskin og et helt forårsagtigt vejr i det nye klubhus fra 2010.

I 1912 og årene herefter var generalforsamlingerne forbeholdt mandlige medlemmer, og de blev holdt på byens hoteller. Generalforsamlingerne var korte, man godkendte hurtigt formandens beretning, årsregnskab samt valgte formand og bestyrelse for ét år ad gangen. Herefter middag, sejlersnak, hyggelig stemning og en menu til 5 kr.

Dominansen af mænd i klubben er historie, og der er 56 kvindelige medlemmer ud af i alt 143 medlemmer. Dette er langt over landsgennemsnittet, hvor der kun er 20 % kvinder i DS-klubberne.

Klubbens formand siden 2004, Margot Hansen bød en stuvende fyldt klubhus velkommen, kort efter at en sejlbåd havde lagt til broen ud for klubhuset præcis kl. 14.00. Det var en tysk sejlbåd med 6 mand fra venskabsklubben i Rostock, som kom for at være med til at fejre Nysted Sejlklubs 100 års jubilæum. De spillede harmonika og sang en hyldestsang på vej ind i klubben. De var sejlet fra Rostock kl. 7 i morges.

De sidste 10 år har der været afviklet "Sandemann Cup" distance kapsejlads fra Rostock til Nysted, afsluttende med en stor fest på havnen. I 2011 deltog 60 både og mandskaber i sejladsen og festlighederne.

Juniorafdelingen blev oprettet i 1949, og i 1963 kom der endnu mere liv i juniorerne, hvor der blev bygget 5 Pirat joller som selvbyg. Efter en stagnation blev ungdomsarbejdet igen reaktiveret i 1978, hvor man fik skænket 5 Optimist joller, og i dag sejles ungdomsafdelingen i Optimist, RS Tera og Laser i det smukke og beskyttede farvand, "Noret" udfor sejlklubben og Ålholm Slot.

Klubben lægger stor vægt på uddannelse af unge sejlere, idet de skal være med til at sikre sejlsporten fremtid, uanset vi taler om konkurrence eller tursejlads, sejlads for sejl eller motor.

Klubben har - af en lille klub - mange aktiviteter: Kapsejladser, onsdagssejladser med efterfølgende festligt samvær i klubben, fællessejladser og opankring ved Skansepavillonen Skt. Hans Aften, aftenture ad Skovrenden og opankring ved Grevindens Badehus samt i vinterhalvåret lørdagsfrokoster, filmaftener, undervisning og foredrag.

Klubbens første klubhus var Nysted Kirke's gamle sakristi, som blev opstillet i Købmandens have som samlingssted for medlemmerne. I 1938 opstod det første lille klubhus på havnen - investering i materialer 45 kr. Et nyt og lidt større klubhus stod klar i 1943. Det næste klubhus blev bygget i 1952, igen af medlemmerne, så omkostningerne kun var til materialer, og huset blev klart til at fejre klubbens 40 års jubilæum. Dette klubhus var rammen om aktiviteterne helt frem til 2010, hvor klubben indviede sit nye og nuværende klubhus, der bl.a. er realiseret med stor støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene formål. Klubhuset blev igen realiseret ved medlemmernes indsats og arbejde.

Den pioner ånd, som hersker i klubben, hvor man er parat til at yde en indsats omkring etablering af klubbens faciliteter, broer, klubhus samt alle aktiviteter, har været og er helt central i klubbens liv, og har skabt en klub, hvor medlemmerne kan lide at komme og være sammen.

Dansk Sejlunion ved undertegnede havde fornøjelsen at være med og ønske Nysted Sejlklub og medlemmerne tillykke med 100 års jubilæet, tak for samarbejdet siden klubbens optagelse i Dansk Sejlunion i 1945, samt ønsket om et fortsat godt samarbejde i fremtiden til gavn for sejlsport og lystsejlads.