Dansk Sejlunion11. december 2012 15:27

Skatteminister: Fritages klubber undergraves provenu

Skatteminister Holger K. Nielsen har igen svært ved at holde sig til fakta i afgiftssagen.

Sejlklubberne betaler ifølge skatteminister Holger K. "småpenge" til forsikringsafgift, men dog nok til at en afgiftsfritagelse for klubberne vil være afgørende, for det samlede provenu staten hiver hjem på afgiften.

På skatteudvalgets åbne samrådsmøde den 6. december stillede Ole Birk Olesen (LA) spørgsmål til rimeligheden i, at sejlklubber, der underviser børn, unge og voksne, betaler afgift på deres fartøjers kaskoforsikringer. Til det spørgsmål svarede skatteministeren følgende:

"I mange klubber har man relativt små joller, og så videre, så der er grænser for, hvor meget man bliver ramt. Har man mange, kan man dog godt blive ramt. Og derfor er det rigtigt nok, at når man er ude at samle penge ind, så kan man så risikere, at det man har samlet ind som sponsorindtægter, kan blive brugt dels til den her afgift. Det er korrekt nok, det kan være træls, det indrømmer jeg, men det er alligevel den måde, vi har valgt at finansiere det her på."

Overvejer ikke et ændringsforslag
Efterfølgende stillede Ole Birk Olesen skriftligt spørgsmål, om ministeren vil stille et ændringsforslag til loven om forsikringsafgiften kunne fritage sejlklubberne for betaling af afgift af kaskoforsikringer. Svaret fra skatteministeren lød:

"Nej. En fritagelse for sejlklubber vil for det første reducere provenuet ikke kun i relation til afgiftsforhøjelsen, men i relation til hele afgiftsprovenuet."

Dermed understreger Holger K. selv, at sejlklubberne trods alt betaler en væsentlig del af det samlede provenu. Og med de omfattende afgiftsbetalinger vil en afgiftsstigning få yderligere følger for klubberne.

Sejlsporten dækker statens udgifter
Ligeledes er det blevet understreget i et svar på et af de indkommende skriftlige spørgsmål efter samrådet hvad den øvrige afgiftsindtægt for staten bruges til:

"I 2011 modtog staten i alt 110 mio. kr. fra afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer. Det skønnes, at afgiftsforhøjelsen vil indbringe et umiddelbart merprovenu på 40 mio. kr."

"Som det fremgår af bl.a. L 81 - bilag 7, anvendes det eksisterende afgiftsprovenu til dækning af statens udgifter på linje med øvrige skatter og afgifter," oplyser skatteministeren.