Dansk Sejlunion16. december 2012 16:23

Ryger sejlernes penge til Grønland?

Alt tyder på, at regeringen og Enhedslisten i den kommende uge sender en ekstraregning på 30 mio. kr. af sted til danske bådejere og sejlklubber. Til det sidste er der imidlertid tvivl om de oplysninger, som skatteministeren har begrundet afgiftsforhøjelsen med.

Er det i virkeligheden erhvervstrafikkens nød- og sikkerhedsradio på Grønland, der skal have en del af de penge, som et folketingsflertal vil kræve ind fra de danske bådejere og sejlklubber?

Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter at Dansk Sejlunion med nogen besvær har fået adgang til nogle få centrale nøgletal, der ligger til grund for regeringsforslaget om at hæve afgiften på fritidsfartøjers kaskoforsikring med 34 procent.

Vedtages onsdag
Forhøjelsen, der skal indbringe staten et provenu på cirka 30 mio. kr., bliver efter alt at dømme endeligt vedtaget i løbet af den kommende uge. Den afgørende 3. behandling i Folketinget finder sted onsdag den 19. december, mens der er 2. behandling mandag den 17. december.

I skatteminister Holger K. Nielsens (SF) bemærkninger til lovforslaget hedder det ordret, at afgiften skal "tilvejebringe et provenu på 30 mio. kr. årligt til at finansiere udgifterne til driften af de maritime radiobaserede nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark."

Slør i tallene
I Finansloven for 2013 er opført en udgift på 56,7 mio. kr. til dækning af TDC's udgifter for nød- og sikkerhedsradioen i Danmark og Grønland.

Den nærmere specifikation af tallene holder TDC tæt til kroppen. Dansk Sejlunion har dog via Erhvervsstyrelsen fået oplyst, at TDC opererer med en samlet udgift på 55,9 mio. kr. for drift af nødradioen i Danmark og Grønland i 2013. Heraf udgør den grønlandske andel 32,2 mio. kr.

Det giver en difference på 23,7 mio. kr. til nødradio i Danmark. Et lavere beløb end det provenu, som regeringen vil opkræve hos fritidssejlerne. Sejlerne skal med andre ord betale flere millioner kroner ud over, hvad TDC skal bruge til nødradioen i Danmark.

Hvad siger ministeren?
På samrådet i Folketingets skatteudvalg den 6. december oplyste skatteminister Holger K. Nielsen, at provenuet fra de danske sejlere ikke skulle anvendes til drift af nødradion i Grønland. Med de nye tal, Dansk Sejlunion har modtaget, kan der med nogen ret rejses tvivl om skatteministerens udsagn under samrådet.

Skal overskuddet fra sejlerne sendes til Grønland - eller er der 'bare' tale om almindelig livrem-og-seler-budgettering?

Hvem betaler for Grønland?
Samtidig opstår et andet spørgsmål: Hvem betaler de 32,2 mio. kr. for nød- og sikkerhedsradioen i Grønland? Umiddelbart ser det ud til, at det er skatteyderne over en bred front, der skal betale de grønlandske udgifter.

I så fald, hvorfor har regeringen ikke valgt en tilsvarende løsning i Danmark - hvad er forskellen?  

Folketingets 2. behandling af lovforslaget begynder mandag den 17. december kl. 13.00. Dansk Sejlunion følger debatten tæt - og forsøger samtidig at skaffe yderligere oplysninger om TDC's beregninger.

Foto: Malik Milfeldt/Visit Greenland