Dansk Sejlunion19. december 2012 19:47

Natorp: Kampen mod afgiften fortsætter

Forhøjelsen af kaskoafgiften er vedtaget. Men kampen mod afgiften kører på med uformindsket styrke, erklærer Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp.

Kaskoafgiften på fritidsbåde stiger med 34 procent fra nytår. Dermed bliver en i forvejen stor regning endnu større for bådejere og sejlklubber over hele landet.

Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, ærgrer sig over, at det trods en vedholdende indsats over flere uger ikke lykkedes at påvirke politikerne til at genoverveje lovforslaget om afgiftsforhøjelse.

Regeringen ubøjelig
"Vedtagelsen kommer jo ikke som nogen overraskelse set i lyset af, at regeringen ikke på noget tidspunkt har vist nogen vilje til at diskutere forslaget," siger Hans Natorp, som trods alt hæfter sig ved, at afgiften har ændret karakter gennem forløbet.

"Oprindeligt blev afgiften præsenteret af regeringspartierne som en brugerfinansiering. Men det, som nu er vedtaget, er en ren skat på fritidsbåde. Det er en vigtig principiel forskel, som udspringer af, at der ganske enkelt ikke var hold i skatteministerens argumenter."

Borgerlig opbakning
Dansk Sejlunion har ofret mange kræfter de seneste uger på at trænge igennem til politikerne. Allerede tidligt i forløbet vandt sejlsporten gehør for sine argumenter hos både Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Men for at rokke ved beslutningen, skulle enten et regeringsparti eller Enhedslisten springe fra aftalen. Det var ingen af dem indstillet på, skulle det vise sig. I det hele taget har det været et gennemgående problem overhovedet at få partierne bag lovforslaget i tale.

Samråd blandt venner
Det blev understreget blandt andet, da Dansk Sejlunion i slutningen af november havde foretræde for Folketingets skatteudvalg. Desværre var det kun "vennerne" fra de borgerlige partier, der var til stede. Regeringspartierne var stort set fraværende.

Vi VIL i dialog
Hans Natorp understreger, at onsdagens vedtagelse i Folketinget ikke ændrer på, at kampen mod kaskoafgiften fortsætter med uformindsket styrke.

"Vi VIL simpelthen i dialog med skatteministeren om den afgift. Nu har vi startet en underskriftsindsamling med krav om at få ministeren i tale. Samtidig fortsætter vi med at søge oplysninger, der kan kaste lys over, hvad de 30-40 millioner kroner fra fritidssejlerne skal bruges til."

Kort høringsfrist
Ikke alene mangelen på dialog ærgrer Hans Natorp. Lige så frustrerende var den ultrakorte høringsfrist på blot fire dage - hen over en weekend - fra det øjeblik, hvor afgiftsforhøjelsen blev præsenteret, og indtil høringssvarene skulle være ministeriet i hænde.  

"Det er ganske enkelt ikke i orden at lovgive på denne måde. Vi står med en afgift, hvor vi kan dokumentere, at den rammer skævt og urimeligt. Men vi har haft for kort tid til at belyse sagen og skabe dialog med politikerne," siger Natorp og henviser til regeringsgrundlaget som netop fremhæver vigtigheden af ordentligt lovarbejde.

Ord uden handling
Ordret står der i regegeringsgrundlaget:

"Regeringen vil i tæt samarbejde med Folketinget sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister, der sikrer, at organisationer og andre høringsparter har ordentlig tid til at gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer. Samt at høringssvar og et høringsnotat med ministeriets bemærkninger foreligger i god tid forud for førstebehandlingen." 

Regeringen tager fejl
Hans Natorp hæfter sig ved den kæmpe opbakning, der er strømmet ind fra hele landet med kommentarer, emails, debatindlæg i aviserne og andre tilkendegivelser, som går imod rimeligheden i at forhøje kaskoafgiften.  

"Opbakningen tyder på, at regeringen har glemt at tage vælgerne seriøst. Partierne tager fejl, når de tror, at denne her afgift ikke også rammer deres egne vælgere i stort omfang," siger Hans Natorp.

Foto: Flemming Ø. Pedersen/Dansk Sejlunion