Dansk Sejlunion4. december 2012 08:30

Mads Kolte-Olsen: Et engageret friluftsmenneske

En opvækst med sejlsport og et professionelt liv som chef for landet største spejderkorps er Mads Kolte-Olsens afsæt til jobbet som ny generalsekretær i Dansk Sejlunion.

Der venter store udfordringer med strategiplaner og kulturforandring, når Mads Kolte-Olsen den 21. januar møder op i Idrættens hus til sin første arbejdsdag som nyudnævnt generalsekretær i Dansk Sejlunion. Men i løbet af dagen vil tankerne helt sikkert også i ny og næ glide tilbage til barndommens sejlerliv i Troense.

Det var i den lille havneidyl i Det Sydfynske Øhav, at Mads Kolte-Olsen fik sejlsporten i hjerteblodet via utallige timer på vandet og på havnen sammen med kammeraterne.

"Havnen var vores fritidshjem. Vi sejlede, vi legede, og vi hjalp hinanden med at rigge til og udvikle grej på jollerne. Jeg begyndte i Optimistjollen, senere sejlede jeg Flipper med min bror, og jeg sluttede af i Europajollen," fortæller Mads Kolte-Olsen

Aarhus kaldte
Ud over en titel som klubmester fik han aldrig de store triumfer som kapsejler, og drømmen om langfart på tværs af de store oceaner grundstødte - indtil videre - da han i 1986 forlod Tåsinge og rykkede til det jyske for at læse cand. scient. pol. på Aarhus Universitet.

"Men begejstringen for at sejle har jeg altid bevaret. Jeg elsker fornemmelsen af kolde fingre og følelsen af at være tæt på vandet. Der er en direkte linje fra mine tidlige oplevelser med sejlsporten og så beslutningen om at søge stillingen som generalsekretær."

I forlængelse af sit nye job har Mads Kolte-Olsen igen meldt sig ind i Troense Bådelaug, og han glæder sig til igen at få en aktiv tilknytning til sejlsporten. Siden 1980'erne er turene på vandet primært foregået om bord på forældrenes kølbåd.

Første job
Med sin kandidateksamen i bagagen indledte Mads Kolte-Olsen sin erhvervskarriere i midten af 1990'erne. Han fik job i Fødevareministeriet og avancerede i flere omgange, indtil han i 2005 blev ansat som chef for Fødevarestyrelsens direktionssekretariat.

"Jeg kender centraladministrationen indefra og har opbygget en masse erfaring i at forhandle og søge løsninger. Jeg er vant til at arbejde med store budgetter. Det er alt sammen noget, jeg tager med mig og kan drage nytte af i Dansk Sejlunion."

I 2008 skiftede Mads Kolte-Olsen spor, da han efter 13 år sagde farvel til Slotsholmen til fordel for stillingen som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps - det største korps i Danmark med knap 30.000 aktive spejdere. Spejderbevægelsen har i mange år kæmpet med faldende medlemstal og fastlåste billeder af spejdere som små raske dydsmønstre i uniform og med en klud om halsen.

Fede aktiviteter
Mads Kolte-Olsen tog fat på en ambitiøs opgave med at skabe en ny fortælling om spejderne. En fortælling om attraktive fællesskaber og  fede aktiviteter, om unge i handling og spejdere i forreste linje på Facebook. Efter mange år med tilbagegang begyndte udviklingen at vende. I Mads Kolte-Olsens tid har Det Danske Spejderkorps oplevet en tilgang på 13 procent blandt medlemmer under 30 år. Senest var han i sommeren 2012 én af hovedkræfterne bag det der blev Danmarkshistoriens største spejderlejr - afviklet i Holstebro med deltagelse af 37.000 spejdere fra de fire korps i Danmark.

Det er således en leder med synlige resultater, der fra januar 2013 skal stå i spidsen for Dansk Sejlunion.

Hvad ønsker sejlerne?

"Noget af det, der kendetegner mange foreninger er, at de fungerer ud fra, hvad lederne synes. Men det er ikke altid vejen til udvikling. For hvad er det, brugerne ønsker? Hvis man skulle leve af at drive sin forening, ville man være tvunget til at indrette sig på brugernes præmisser. Udvikling kræver, at man vender blikket ud ad og ser på, hvad der skaber efterspørgsel. Det er lidt af en markedsfilosofi, og det kan man godt lade sig inspirere af i foreningslivet," forklarer Mads Kolte-Olsen og slår dermed tonen an til noget af det, han vil fokusere på som generalsekretær.

"Sejlerfokus kan realiseres ved at være nysgerrig. Ved at gå ud og stille spørgsmål til sejlerne om, hvad de forventer af deres klub og af Dansk Sejlunion. Det er i alles interesse at indsamle viden og lære af hinanden på tværs af klubberne. Dansk Sejlunion kan fra centralt hold facilitere udviklingen, men det er lokalt hos klubberne, at sejlerfokus for alvor skal foldes ud."

Engagement
Mads Kolte-Olsen taler med smittende engagement. Det er tydeligt, at han glæder sig til at tage fat på de nye udfordringer, og at han vil gå ind til jobbet som generalsekretær med en sikker fornemmelse af, hvordan opgaven skal gribes an. Blandt ansøgerne til stillingen som generalsekretær havde flere kandidater, ifølge formand Hans Natorp, de faglige kvalifikationer - men det blev udslagsgivende, at ingen andre havde helt samme personlige udstråling som Mads Kolte-Olsen, og han skilte sig også ud ved på en enkel og tilgængelig måde at formidle sin tilgang til mål og indsats i  Dansk Sejlunion.

Engagement er også et nøgleord for Mads Kolte-Olsen i fritidslivet. Han er gift med Annette, der er ingeniør, sammen har de tre piger på 17, 13 og 8 år. Familien bor i Husum. Han er medlem af skolebestyrelsen på Husum Skole og har flere tillidsposter i lokalområdet, blandt andet i en forening, der arbejder for kvarterløft i Husum og Tingbjerg. Han er også frivillig spejderleder i den lokale forening. I det hele taget er det lokale engagement et gennemgående træk ved Mads Kolte-Olsen.

Sport på egen hånd
Men på ét punkt går han helt sine egne veje. Når han dyrker sport.

"Jeg har en hverdag, hvor jeg hele tiden kommunikerer og er sammen med andre mennesker. Det er nok derfor, jeg har brug for at have noget, hvor jeg kun skal fokusere på mig selv."

Han løber, cykler og dyrker fitness. Og så er han langrendsløber. Fire gange har han gennemført den norske langrendsklassiker Birkebeinerrennet, der strækker sig over 54 km. En endnu større udfordring venter i begyndelsen af marts 2013, hvor han for første gang stiller til start i det mere berømte og betydeligt længere svenske Vasaloppet på 90 km.

Nyt medlem i Troense

"Som person er af natur udadvendt, men lige præcis med sport vender jeg blikket indad. Jeg kan godt lide at sætte mig et personligt mål og så træne efter at indfri det. Jeg stræber ikke efter at opnå bestemte tider, jeg vil bare gerne blive lidt bedre hele tiden. Uden at det er noget, jeg stresser over - det skal være en nydelse, trods alt."

Mads Kolte-Olsen bruger de næste uger på at afvikle sine forpligtelser i Det Danske Spejderkorps. Første arbejdsdag som generalsekretær i Dansk Sejlunion er mandag den 21. januar 2013. Allerede nu er han dog trådt et skridt nærmere sejlsporten. Han er igen blevet medlem af Troense Bådelaug.

Fototekst: Mads Kolte-Olsen er allerede inden sin tiltrædelse som generalsekretær i Dansk Sejlunion godt i gang med dialogen med de danske sejlere. Foto: Joakim Rechnitzer/Dansk Sejlunion.