Dansk Sejlunion14. december 2012 10:00

Lær om trim, motor, el og navigation om bord

Dansk Sejlunion inviterer sejlerne til lærerigt kursus den 12. januar 2013 i Horsens.

Har du set, at Dansk Sejunion arrangerer en række sejler seminarer i januar og marts? Der er udbudt kurser i flere emner: motor vedligeholdelse, sejl- og rig-trim, el om bord og elektronisk navigation.

Det er hvad sejlerne efterspørger
Dansk Sejlunion gennemførte for nylig en undersøgelse blandt klubmedlemmerne, hvor vi blandt andet spurgte til hvilken kursusemner I foretrækker. Ovenstående fire var klart blandt favoritterne. Så nu er kurserne linet op med nogle af de bedste og vidensfyldte personer i Danmark til at undervise.  Første seminar er i Horsens og finder sted den 12. januar 2013.

Tilmelding
Der er kun 11 dage tilbage at melde sig i - så du skal skynde dig.  Du kan melde dig til på sejlsport.dk/kursuskalender.

Husk du skal have sejler-login for at kunne tilmelde dig. Find informationer hertil på bagsiden af dit medlemsblad SEJLER, samt vejledning på side 6, eller se mere på sejlsport.dk/portal.

Flere kurser
Samme kurser bliver også udbudt for resten af landet:

26. januar - Dalum Landbrugsskole ved Odense
16. marts - Scandic Hotel i Hvidovre

Kursus beskrivelse

Sejl og rig trim for Tursejlere. Mads Christensen fra North Sails viser, hvordan en tursejler skal sætte sin rig og trimme sejlene. Der er fokus på at trimme sejl i al slags vejr. Endvidere vil han diskutere de forskellige typer dug og syning af sejl (set fra en tursejlers synspunkt).  Kurset er praktisk anlagt. Det er meningen, at deltageren skal kunne bruge sin nyerhvervet viden på båden for derved at opnå bedre og mere tilfredsstillende sejlads gennem optimal sejltrim. Da Mads har sejlet over Atlanten med ARC et par gange, fortæller han også lidt om hvordan det er.

Der er begrænsning på 20 deltager.

Dieselmotor ens opbygning og vedligeholdelse. Volvo fortæller om, hvordan en diesel motor grundlæggende fungere og om dens opbygning. Derefter gennemgås den almindlige vedligeholdelse, og fejlfinding og reparation af de mest normale(!) fejl. Vinterkonservering samt forårsklargøring trin for trin gennemgås. Praktisk anlagt for bådejeren der gerne vil vide mere om hvordan han/hun vedligeholder, evt. reparere bådens motor.

Der er begrænsning på 20 deltager

El om bord. Jens Koch gennemgår de elektroniske systemer vi finder om bord på moderne både. Ladning, batterier, relæer, galvanisk tæring og meget mere. Meget praktisk og der er mulighed for at få delene "mellem hænderne". For bådeejeren der ønsker at vide mere om el om bord, og kunne bruge denne viden til at arbejde med el om bord på sin båd.

Der er begrænsning på 20 deltager

Elektronisk navigation. Furono fortæller om GPS, kortplotter, radar og AIS. Hvad er det?  Hvordan fungere det? Hvilken muligheder er der i de forskellige instrumenter? Hvad er nyt på marked? Hvad har en typisk dansk lystsejler brug for? Der er lidt teori omkring hvordan de respektive instrumenter virker, resten er praktiskt anlagt.

Der er begrænsning på 20 deltager.