Dansk Sejlunion17. december 2012 16:01

Intet kan stoppe afgiften

Folketingets 2. behandling af forslaget om højere afgift på kaskoforsikringer var overstået på ingen tid. Dermed er forhøjelsen klar til endelig vedtagelse onsdag. Dansk Sejlunion fortsætter jagten på nye oplysninger.

Mandag havde Folketinget 2. behandling af lovforslaget L 81, som blandt andet indeholder afgiftsforhøjelsen på fritidsfartøjers kaskoforsikringer.  

Ved 1. behandlingen i november trak forslaget en lang debat i Folketingssalen med sig, og ordførere fra en række partier var på talerstolen for henholdsvis at kritisere og forsvare forslaget.

Siden da har skatteminister Holger K. Nielsen været i samråd om sagen i Folketingets skatteudvalg, og desuden har Liberal Alliances skatteordfører, Ole Birk Olesen, stillet ændringsforslag, der ville fritage sejlklubber for afgiften.

Hurtig ekspedition
Håbet var, at mandagens 2. behandling igen ville udfordre forslaget fra Folketingets talerstol. Men desværre tyder alt på, at oppositionspartierne har mistet troen på, at regeringen lader sig rokke.

I hvert fald var 2. behandlingen overstået på bare et par minutter, herunder med forkastelse af Liberal Alliances ændringsforslag. Og uden, at en eneste ordfører havde bemærkninger af nogen art.

Dermed er der ingen vej udenom: Forslaget om at forhøje afgiften på kaskoforsikrtinger med 34 procent bliver endeligt vedtaget på onsdag den 19. december.

Det eneste, der kan ændre dette, er, hvis der uventet dukker helt nye og afgørende oplysninger frem, som kan ændre lovforslagets forudsætninger.

Nye spørgsmål
Dansk Sejlunion har i adskillige dage forsøgt at skaffe oplysninger om beregningsgrundlaget bag de 30 mio. kr., som bådejere og sejlklubber nu komer til at betale ekstra i kaskoafgift.

Foreløbigt har det været mere end svært at få embedsmændene i henholdsvis Skatteministeriet og i Erhvervsstyrelsen til at give slip på tallene. Men bestræbelserne fortsætter.

Foreløbige tal tyder på, at nød- og sikkerhedsradioen på Grønland beslaglægger en stor andel af de samlede driftsudgifter. Måske tilmed en større andel, end Skatteministeriet hidtil har ladet forstå.

Seneste udvikling i sagen er, at Liberal Alliances Ole Birk Olsesen har stillet et §20-spørgsmål til skatteminister Holger K. Nielsen (SF) om netop driftsudgifterne i Danmark og Grønland. Spørgsmålet er interessant på flere måder:

Hvordan bliver nødradioen på Grønland finansieret? Hvis det er skatteyderne, der betaler, hvorfor kan den sammen løsning så ikke gælde i Danmark? Og hvordan er den nøjagtige fordeling af driftsudgifter mellem Danmark og Grønland?  

Afklaring
Svarene kan forhåbentlig bidrage til en afklaring af, hvorvidt skatteministeren i tilstrækkelig grad har oplyst Folketinget korrekt om præmisserne for afgiftsforhøjelsen.

Foruden Ole Birk Olesens spørgsmål til ministeren, så har Dansk Sejlunion søgt yderligere aktindsigt i TDC's baggrundsmateriale. Også dette sker for at få hele sagskomplekset oplyst fuldt ud.

Støt med underskrift
Dansk Sejlunions formand Hans Natorp har som et nyt tiltag iværksat en underskriftsindsamling online - med det formål at få flest mulige til at støtte danske sejleres krav om at få skatteministeren i tale. Før eller siden.

Du kan støtte med din underskrift HER.

Foto: Finn Christoffersen