Dansk Sejlunion19. december 2012 18:15

Forhøjet kaskoafgift vedtaget

Afgiften på fritidsbådes kaskoforsikringer stiger med 34 procent i 2013. Et snævert flertal stemte onsdag forslaget igennem ved Folketingets 3. behandling. Men forslaget blev fulgt til dørs af kritiske kommentarer fra talerstolen.

Trods den tilstundende højtid var der ingen sidste-øjebliks-julegaver til bådejerne, da Folketinget onsdag havde 3. behandling af forslaget om at forhøje afgiften på fritidsbådes kaskoforsikringer med 34 procent.

Med et snævert flertal på 56 stemmer mod 52 blev afgiften endegyldigt vedtaget takket være stemmer fra regeringspartierne og Enhedslisten.

Kritik af ministeren
Før stemmeafgivningen fik forslaget et par kritiske bemærkninger med på vejen fra først Liberal Allliances Ole Birk Olesen og dernæst fra Venstres Thomas Danielsen - netop de to politikere, der i særlig grad har engageret sig i sagen. 

Mærkværdigt forløb
Fra talerstolen opsummerede Ole Birk Olesen en afgiftssag, der med hans ord havde oplevet et "mærkværdigt forløb gennem Folketingssalen".

"Det begyndte med, at Skatteministeriet oplyste, at afgiften skulle bruges til at finansiere Lyngby Radio, fordi at 60 procent af alle udrykninger vedrørte lystsejlads. Det viste sig så, at tallet snarere var 15 procent, hvilket skatteministeren har indrømmet," sagde Ole Birk Olesen og fortsatte:

"Skatteministeren blev under et samråd spurgt, om det var sådan, at lystsejlerne nu skulle til at betale for Lyngby Radios opgaver i Grønland. Ministeren svarede, at ham bekendt var der ikke nogen af pengene, der skulle bruges i Grønland. Også dét var tilsyneladende forkert," sagde Olesen med henvisning til de tal, som Dansk Sejlunion de seneste dage har fået adgang til via Erhvervsstyrelsen.

Heraf fremgår, at omkring 60 procent af de samlede driftsudgifter for Lyngby Radio skal anvendes på Grønland.

Penge til rigsfællesskab
"Det betyder nu, at de danske lystsejlere skal betale yderligere 37 mio. kr. i afgift for at finansiere det danske rigsfællesskab med Grønland. Er det virkelig meningen, at det er lystsejlerne, som skal betale for rigsfællesskabet", spurgte Ole Birk Olesen og opfordrede skatteminister Holger K. Nielsen til at gå på talerstolen og besvare spørgsmålet.

"Jeg synes, Folketinget bør have svar på dette, før man vedtager afgiften. Og kan ministeren ikke svare, synes jeg, at Folketinget bør udsætte 3. behandlingen af lovforslaget."

Men der viste sig ingen skatteminister på talerstolen. Ole Birk Olesens forslag om udsættelse kom til afstemning, men blev afvist af det samme flertal, som kort efter endeligt vedtog at forhøje kaskoafgiften.

Lille gruppe betaler alt
Også Venstres Thomas Danielsen var på talerstolen under 3. behandlingen for at kommentere de fejlbehæftede oplysninger, der har præget forløbet.

"Først fik vi at vide, at det var 60 procent af lystsejlerne, der belaster Lyngby Radio. Det blev senere rettet til 15 procent. Nu har jeg så fået oplyst fra de danske sejlere, at kun omkring en tredjedel af dem har en kaskoforsikring. Det betyder altså, at regeringen beder en gruppe på bare fem procent om at betale 100 procent for Lyngby Radio. Det vil jeg gerne have ministeren til at bekræfte," erklærede Thomas Danielsen.

Men forgæves. Skatteminister Holger K. Nielsen viste sig ikke i nærheden af talerstolen denne onsdag. 

Foto: Finn Christoffersen